http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

酒店电梯安全管理制度

作者[孙锡云] 发表于[2011-1-7 10:58:00]

酒店电梯安全管理制度


一、电梯发生紧急事故处理程序

1
、如果电梯突然失去控制,发生超速而无法掌握时,有司机的应首先切断电源,按钮停就近层楼;无司机的机房值班人员接报警后立即切断电源再用对讲机招呼乘客保持镇静,将脚跟提起并用手扶住轿厢壁,切勿跳轿厢。

2
、如电梯在行驶中突然发生停车故障,应先将轿厢内电源切断,然后用对讲机安抚乘客,再用手动方式使轿厢平层.用手动钥匙开启轿厢门放乘客。

3
、若遇电气设备发生燃烧,除应立即切断电源并迅速告知消防中心抢救外,应用1211等气体灭火机进行扑救。

4
、若遇停层不开门,机房值班人员应先用对讲机安抚乘客,问清停在几层,再以最快速度用手动钥起开放轿厢门放人。

5
、若遇到道底坑积水,应将电源全部切断,立即排水检查正常后方可启用。

6
、电梯发生事故,机房值班人员必须立即停下,组织有关人员抢救伤员,保护现场,并及时报告有关部门按三不放过原则处理。

二、电梯维修检查操作程序

1
、电梯维修人员在对电梯进行维奘保 匦朐诘缣菝趴谏闲 觳橥S玫母媸九啤?nbsp;

2
、电梯在维修和检查时,必须使用36伏行灯。

3
、进入机房做维修保养工作,必须先断开电源开关,不得带电抢修电器控制屏以防发生触电事故。

4
、进入轿厢顶注加导轨或轿顶动滑转油时,保养人员应于轿厢顶两脚必须站稳,在轿厢上下运行时,身体任何部位不挥超越厢体边缘之外,以防撞伤。

5
、进入井道底坑时,必须采取有效措施、以防桥厢突然下坠。

6
、维修检查时不得载客载货,但不要在客流高峰时进行维修以免影响营业。

7
、电梯维修工每次开始工作前,对电梯机房内的机械和电气设备作巡视检查;对电梯作定期维修并填写电梯设备维修记录卡。

8
、应每周检查电梯的主要设备的可*性和工作的正确性并进行必要的修正和润滑。

9
、电梯在使用了3个月后,电梯维修工应对重要机械和电气设备进行细致的检查,发现问题及时修复。

10
、电梯在每年进行全面维修后,应对劳动局在年检中提出的整改意见认真整改并取得年检合格证方可继续使用。

三、酒店电梯轿厢关人处理方法


     1
、先将电梯主电源切断,必须两人配合操作。

     2
、使用专用工具手动松闸。

     3
、在机房用手轮盘车,使电梯作短程升降。

     4
、手动盘车与手动打开制动器之间应密切配合,盘到电梯平层的标准位置.

     5
、打开电梯轿厢门将客人安全送出轿厢.

Re:酒店电梯安全管理制度

作者[jiudian001] 发表于[2017-4-13 0:55:29]
jiudian001http://www.lexueke.com/fenlei/8261198
http://www.lexueke.com/fenlei/8261200
http://www.lexueke.com/fenlei/8261195
http://www.lexueke.com/fenlei/8261202
http://www.lexueke.com/fenlei/8261203
http://www.lexueke.com/fenlei/8263749
http://www.lexueke.com/fenlei/8263765
http://www.lexueke.com/fenlei/8263790
http://www.lexueke.com/fenlei/8263802
http://www.lexueke.com/fenlei/8263814
http://www.lexueke.com/fenlei/8264147
http://www.lexueke.com/fenlei/8264146
http://www.lexueke.com/fenlei/8264158
http://www.lexueke.com/fenlei/8264180
http://www.lexueke.com/fenlei/8264186
http://www.lexueke.com/fenlei/8276685
http://www.lexueke.com/fenlei/8276689
http://www.lexueke.com/fenlei/8276696
http://www.lexueke.com/fenlei/8276708
http://www.lexueke.com/fenlei/8276713
http://www.lexueke.com/fenlei/8278628
http://www.lexueke.com/fenlei/8278638
http://www.lexueke.com/fenlei/8278673
http://www.lexueke.com/fenlei/8278675
http://www.lexueke.com/fenlei/8278695
http://www.lexueke.com/fenlei/8286404
http://www.lexueke.com/fenlei/8286423
http://www.lexueke.com/fenlei/8286426
http://www.lexueke.com/fenlei/8286436
http://www.lexueke.com/fenlei/8286432
http://www.lexueke.com/fenlei/8291258
http://www.lexueke.com/fenlei/8291263
http://www.lexueke.com/fenlei/8291283
http://www.lexueke.com/fenlei/8291286
http://www.lexueke.com/fenlei/8291289
http://www.lexueke.com/fenlei/8297155
http://www.lexueke.com/fenlei/8297160
http://www.lexueke.com/fenlei/8297174
http://www.lexueke.com/fenlei/8297196
http://www.lexueke.com/fenlei/8297211
http://www.lexueke.com/fenlei/8298072
http://www.lexueke.com/fenlei/8298082
http://www.lexueke.com/fenlei/8298091
http://www.lexueke.com/fenlei/8298101
http://www.lexueke.com/fenlei/8298117
http://www.lexueke.com/fenlei/8302232
http://www.lexueke.com/fenlei/8302235
http://www.lexueke.com/fenlei/8302244
http://www.lexueke.com/fenlei/8302245
http://www.lexueke.com/fenlei/8302249

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[ecrvz(游客)] 发表于[2017-3-4 0:44:10]
ecrvz(游客)http://www.lexueke.com/fenlei/6597918
http://www.lexueke.com/fenlei/6597919
http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2010/103569.html
http://www.seowhy7.com/thread-57439906-1-1.html
http://www.lexueke.com/fenlei/6597921
http://bbs.tga.plu.cn/thread-4128112-1-1.html
http://www.lexueke.com/fenlei/6597937
http://www.lexueke.com/fenlei/6597940
http://www.lexueke.com/fenlei/6597941
http://www.lexueke.com/fenlei/6597942

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[vkosv(游客)] 发表于[2017-3-3 23:31:44]
vkosv(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/115025.html
http://www.lexueke.com/fenlei/6592281
http://blog.jinti.com/263823529/4010206.htm
http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/118640.html
http://www.lexueke.com/fenlei/6592282
http://www.yun61.com/school-22719/document-id-3245215.html
http://www.lexueke.com/fenlei/6592284
http://www.yun61.com/school-22719/document-id-3245217.html
http://www.lexueke.com/fenlei/6592287
http://blog.jinti.com/kq12143230/4007453.htm

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[wmrtw(游客)] 发表于[2016-10-20 6:38:10]
wmrtw(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2010/105391.html
http://qiannao.com/file/heshengyule/6b225771/
http://www.zcfun.com/archive.php?aid=126182
http://www.hainan0898.net/archive.php?aid=621544
http://www.csgfw.cn/archive.php?aid=485665
http://www.xyfcw.com/archive.php?aid=436331
http://www.lefang365.com/archive.php?aid=180132
http://www.0577tfw.com/archive.php?aid=3871
http://www.pinterest.com/b12uy6k46em/
http://qiannao.com/file/heshengyule/42606433/

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[qpejl(游客)] 发表于[2016-10-19 23:51:36]
qpejl(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2011/109432.html
http://qiannao.com/file/heshengyule/b84b8fee/
http://qiannao.com/file/heshengyule/e36830f7/
http://qiannao.com/file/heshengyule/3014912f/
http://qiannao.com/file/heshengyule/5882af09/
http://qiannao.com/file/heshengyule/373a6b89/
http://f9rv9k8os28iq.yupoo.com/
http://qiannao.com/file/heshengyule/89c712c8/
http://qiannao.com/file/heshengyule/1af357a0/
http://qiannao.com/file/heshengyule/90f485b2/

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[liptw(游客)] 发表于[2016-10-17 1:35:06]
liptw(游客)http://www.czvv.com/k5piT6LSt5aix5LmQ5oCO5LmI5rOo5YaMLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k5piT6LSt5aix5LmQ5pyA6auY5Y-3LVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k5piT6LSt5aix5LmQ5bmz5Y-w5pyA6auY5Y-3LVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k5piT6LSt5aix5LmQ5LiA5Luj5Y-3LVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k5piT6LSt5aix5LmQ5bmz5Y-w5LiA5Luj5Y-3LVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k5piT6LSt5aix5LmQ6K6h5YiS576kLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k5piT6LSt5aix5LmQ5bmz5Y-w6K6h5YiS576kLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k5piT6LSt5aix5LmQ5o6I5p2D5Luj55CGLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k5piT6LSt5aix5LmQ5o6I5p2D5oC75LujLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k5piT6LSt5aix5LmQ5bmz5Y-w5o6I5p2D5Luj55CGLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[bapsw(游客)] 发表于[2016-10-15 13:54:16]
bapsw(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/108746.html
http://www.jxedt.com/wen/qita/3170782887431176282.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170782887431176282.html
http://www.jxedt.com/wen/qita/3170782902222258230.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170782902222258230.html
http://www.jxedt.com/wen/qita/3170782911837634588.html
http://bbs.tga.plu.cn/thread-3516277-1-1.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170782911837634588.html
http://www.jxedt.com/wen/qita/3170782923847630930.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170782923847630930.html

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[wncei(游客)] 发表于[2016-10-11 14:40:56]
wncei(游客)http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170042899555942482.html
http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2010/103433.html
http://qqgame.gamebbs.qq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59025718
http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2011/108586.html
http://www.pinterest.com/rvzdhlptx/%E5%BF%83%E5%8D%9A%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E6%89%8B%E6%9C%BA%E4%B8%8B%E8%BD%BD%2B952499q/
http://www.jxedt.com/wen/qita/3170042907986493494.html
http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/112923.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170042907986493494.html
http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/118079.html
http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2012/121139.html

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[fcuwa(游客)] 发表于[2016-10-8 15:14:21]
fcuwa(游客)http://www.taobao.com/product/%E8%87%B3%E5%B0%8A%E5%A8%B1%E4%B9%90%E6%9C%89%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%AE%B0%E5%BD%95%E5%90%97952499Q_oswa.htm
http://www.taobao.com/product/%E8%87%B3%E5%B0%8A%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%9C%89%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%AE%B0%E5%BD%95%E5%90%97952499Q_imq.htm
http://www.taobao.com/product/%E8%87%B3%E5%B0%8A%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%98%AF%E5%A2%83%E5%A4%96%E7%9A%84%E5%90%97952499Q_ydik.htm
http://www.taobao.com/product/%E8%87%B3%E5%B0%8A%E5%A8%B1%E4%B9%90%E6%98%AF%E5%A2%83%E5%A4%96%E7%9A%84%E5%90%97952499Q_swae.htm
http://www.taobao.com/product/%E8%87%B3%E5%B0%8A%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%90%88%E6%B3%95%E5%90%97952499Q_mqu.htm
http://www.taobao.com/product/%E8%87%B3%E5%B0%8A%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%B3%95%E5%90%97952499Q_wumn.htm
http://www.taobao.com/product/%E8%87%B3%E5%B0%8A%E5%A8%B1%E4%B9%90%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%B3%A8%E5%86%8C952499Q_vyae.htm
http://www.taobao.com/product/%E8%87%B3%E5%B0%8A%E5%A8%B1%E4%B9%90%E6%9C%80%E9%AB%98%E5%8F%B7952499Q_eim.htm
http://www.taobao.com/product/%E8%87%B3%E5%B0%8A%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%9C%80%E9%AB%98%E5%8F%B7952499Q_uycg.htm
http://www.taobao.com/product/%E8%87%B3%E5%B0%8A%E5%A8%B1%E4%B9%90%E4%B8%80%E4%BB%A3%E5%8F%B7952499Q_osx.htm

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 11:32:00]
原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8e18 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed6d3 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cd68 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7edf4e http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820bae http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8234bd http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82111a http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5027 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f845c http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e8b84

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 16:55:06]
原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711597 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef462 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef7cb http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652c34 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fb91 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651933 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0e34 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df22e http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de4cd http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71081c

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 17:20:51]
原创(游客)http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d58b9 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d54d0 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d54cf http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d54ce http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d54cd http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d54cc http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d54cb http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d54ca http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d54c9 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d54c8
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.