http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[化工]油罐检尺操作规程

作者[孙锡云] 发表于[2010-3-23 10:39:00]

油罐检尺操作规程

 

    (一)操作人员上罐前必须准备好量油用工具、器具。

 

    (二)上罐时,必须穿好防静电劳动保护用品和无铁钉劳保鞋执行上罐安全技术规范。

 

    (三)上罐时要小心,动作要轻,严禁在罐顶开关手电或用铁器敲打设备和用其它方法照明。

 

    (四)六级以上大风天气禁止上罐量油。

 

    (五)严禁多人同时上罐操作和在罐顶从事与工作无关的活动。

 

    (六)量油过程中,人站在人风口的位置进行操作,系好安全带。

 

    (七)量油尺应采用钢卷尺,尺锤为铜质材料,每半年检定一次。

 

    (八)熟练掌握自动量油装置,下重锤浸入油内时停止下尺,读准高度数据,提锤读浸油高度。

 

    (九)下尺要稳,读数要准,先读小数,后读大数,并做好记录。

 

    (十)重复第八、九项操作,两次检尺数相差不超过1mm以第一次检尺为准,若超过1mm应重新检尺。

 

    (十一)油面高度计算:

 

    油面高度=检尺高度-空尺高度+浸油高度

 

    (十二)量油完毕,将量油孔盖好,检查正常后,方可下罐。

 

 • 标签:油罐检尺 操作规程 
 • 圈子:注安之家 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 16:28:13]
  原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822a3d http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f43d5 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f730a http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f302f http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee7c4 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5859 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823b6b http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812e17 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0088 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7459

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 21:42:27]
  原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9fe2 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de5f9 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fea7 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c65107e http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de262 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0e8f http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7105dd http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df3b4 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df3e3 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710746

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 22:04:11]
  原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dcb60 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dcb5f http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dcb5e http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dcb5d http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dcb5c http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dcb5b http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dcb5a http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dcb59 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dcb58 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dcb57
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.