http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[化工]煤气站一般规定

作者[孙锡云] 发表于[2010-2-23 16:13:00]

煤气站一般规定

 

1 煤气站工作人员必须熟悉煤气特性及煤气中毒救护知识。严格遵守设备操作规程、岗位责任制,交接班制度及其他安全管理制度,并遵守本规程。

 

2 检修、清理设备,必须有二人以上在一起工作。

 

3 值班岗位及工作场所应保持通风良好,严禁瞌睡;严禁吸烟;工作地区应挂有煤气及易燃气体浓度报警器或鸽子、共雀等生物,并随时观察它们的异常状态。

 

4 进入煤气危险区,处理煤气事故或带煤气作业时,应有领导指挥,有煤气护救员在场并戴氧气呼吸器或其它防护面具、但不得使用过滤性面具。

 

5 煤气设备及管道场地照明应采用密闭防爆型灯具,其电压不超过36伏。工作行灯应采用12伏安全灯具。电气故障应由电工处理。压力器件、安全阀及仪表应定期校验和试验。

 

6 一切机电设备的联轴节、飞轮、皮带轮等高速运转部件必须有防护罩;严禁在机件运转时擦试;及时对设备加注润滑油,保持润滑状况良好。

 

7 一切水沟、水池、楼板留孔的盖板或防护栏杆应完好。禁止在盖板上行走、跳跃。

 

8 检查漏气禁止用鼻子嗅或用明火试。空气中一氧化碳含量不允许超过0.03毫克/升。易燃易爆物品不得堆放在现场。

 • 标签:煤气站 一般规定 
 • 圈子:注安之家 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 11:41:02]
  原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c821213 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f2c82 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823b97 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ecb9d http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c46d http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ef1a1 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820eb5 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7efed1 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c81140f http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f6789

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:03:43]
  原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652f1a http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de7cf http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71163d http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7117a5 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6dde88 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ded5c http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6decaa http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650d93 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fd30 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fa0e

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 17:29:37]
  原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de68d http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de68c http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de68b http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de68a http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de689 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de688 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de687 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de686 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de685 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de684
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.