http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[煤矿]平台翻车工安全操作规程

作者[孙锡云] 发表于[2010-2-9 9:27:00]

平台翻车工安全操作规程

1、严守岗位,认真掌握上下罐信号,不要强行拉车。矿车要翻净,对大块矿石要进行破碎处理。

2、车内如有其他物件(铁件、木头等)要及时拣出,如确实拣不出时应立即通知破碎工,做好破碎时的操作处理。

3、不准将大块矿石,不经破碎,直接丢下费石堆。

4、翻车时不要站在轨道和车盘上;上下矿车要对好罐,关闭好安全门,再发信号点。

5、清理原矿仓时,要系好安全带,并设专人监护。

6、破大块矿石时,要戴防护眼睛,禁止站在防护筛网上操作。

7、平台上上下班时,禁止停放重矿车或空车皮。

8、遵守劳动纪律,禁止喝酒上岗。

9、未经领导批准,禁止非平台工人员进行翻车。

10、中夜班工作时照明应完好,发现设备电器问题,禁止私自处理,应立即通知电工解决。

11、禁止从平台上,上下人,或直接从平台上下井。

 

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 16:29:13]
原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ef093 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82447a http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0567 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ef0ba http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823ea7 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5aa2 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c821177 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c81145a http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8207da http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812d78

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 21:43:22]
原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c65195e http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ede57 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddd16 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710788 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651987 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eea08 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9ec9 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddc7d http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6deb4b http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fcdf

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 22:05:02]
原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbb39 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbb38 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbb37 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbb36 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbb35 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbb34 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbb33 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbb32 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbb31 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbb30
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.