http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

公民家庭安全知识之五:食物中毒及预防

作者[孙锡云] 发表于[2010-2-6 12:08:00]

公民家庭安全知识之五:食物中毒及预防

    食物中毒是由于食用各种“有毒食物”所引起的以急性或亚急性过程为主的疾病。

    食物中毒发病的共同特点:

    发病呈暴发性,短时间内可能有数人或数十人、数百人发病。

    中毒病人一般常有相似的临床表现。常有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等消化道症状。

    发病与食物有关。病人在近期内都食用过同样的食物。

    食物中毒病人对健康人不具传染性。

    食物中毒可分四类:

    细菌性食物中毒(如沙门氏菌、变形杆菌等引起)

    有毒动植物中毒(如河豚鱼、毒蕈等引起)

    化学性食物中毒(如农药、砷和砷化合物等引起)

真菌毒素和霉变食物中毒(如赤霉病麦、毒甘庶等中毒)

    食物中毒主要发生在夏秋季,发生在节假日的聚餐和宴席为多。

 

  食物中毒的主要预防措施:

防止食品被有毒物质污染。选用新鲜食物,选购卫生检疫合格的肉类食品,不吃腐败变质的食品,不吃过期食品。  

食品加工前,食品原材料要彻底清洗处理、烹饪,生熟食品要分开。饭前便后要洗手。   

食品加工时要充分加热,烧熟煮透。

熟肉类食品应快速降温后,低温贮存(放置在冰箱或冰库中),存放时间应尽量缩短。   

不吃发芽的土豆、鲜黄花菜或没有煮熟的四季豆,切勿采食自己不认识或未吃过的野蘑菇。   食物中毒急救:

  急救原则:快速、及时地设法使毒物排出体外或对症治疗解毒。

  主要措施:

   催吐:对无明显呕吐者可用手指、筷子等刺激舌根部以引起呕吐,也可取温水一碗,放食盐051汤匙、连饮数碗,饮后再刺激舌根部诱发呕吐,反复数次。

    洗胃:催吐后用温水反复洗胃。

    导泄:加速毒物从大便中排出,但严重腹泻者禁用。可于洗胃后灌人蓖麻油3060毫升或硫酸镁2030(溶于1杯水中)服用。

利尿:加速已吸收的毒物从小便中排出,可用车前草30克,水煎服用。

经上述处理后中毒症状未见好转或逐渐加重者应及时送医院抢救。并要完成下列工作:   

    向当地疾病预防控制中心报告;

    保留好剩余的食物,包括食物所接触的餐具、炊具。

    尽可能保存病人的呕吐物及大便,以供检验。


 

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 11:41:16]
原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee5a3 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cb7a http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ecabc http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c821993 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e89d2 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820c10 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c811467 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8211ab http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ede63 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f08d7

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:03:57]
原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7108d4 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651a6c http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64ef59 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eddfa http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651086 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64eeec http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fa85 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0d49 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddc96 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed152

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 17:29:53]
原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de5bf http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de5be http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de5bd http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de5bc http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de5bb http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de5ba http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de5b8 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de5b7 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de5b6 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de5b5
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.