http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

数控车床安全操作规程

作者[孙锡云] 发表于[2009-8-28 10:55:00]

数控车床安全操作规程

1.操作人员必须熟悉机床性能,经过操作技术培训,考试合格后,方能上岗操作。

2.操作人员应遵守普通车工安全操作规程。工作前按规定穿戴好劳动防护用品,扎好袖口,严禁戴围巾、手套或敞开衣服操作机床,过颈长发或女工应戴好工作帽,高速切削时要戴好防护眼镜。

3.机床接通电源后,禁止触摸控制盘,变压器、电机以及带有高压接线端子的部位或用湿手触摸开关。机床开动后要站在安全位置上,避开机床运动部位和铁屑飞溅。按动个按键时用力应适度,不得用力拍打键盘和显示器。

4.安装机床要留足够的操作空间,以免工作中发生危险。

5.工作地面应保持洁净干燥,防止水或油污使地面打滑而造成危险,防止铁屑拉伤。

6.床头、刀架、床面不得放置工、量具或其他物品。接近机床的器具应结实牢固,防止物件从台面上滑下伤人。

7.操作中确需两人以上工作时,应协调一致,有主有从,在机床或人员未发出规定信号之前,禁止下一步骤的操作。

8.检修设备应切断电源后进行。检修时,应使用适宜的电气元器件,禁止超限使用,以防造成电气火灾。

       9.保持机床清洁,不要弄脏、刮伤和弄掉安全警示牌。如字迹、图案模糊不清或遗失,应及时补充和更换。

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 11:44:01]
原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0572 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f917b http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8209c3 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c811117 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8242a1 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5203 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c821721 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eefa8 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c68e http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f068b

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:06:33]
原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f6a9 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fbcb http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de3e7 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eeb51 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c6510b0 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edf39 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650e9f http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71036b http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c34 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fa3e

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 17:34:40]
原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9e76 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9e75 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9e74 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9e73 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9e72 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9e71 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9e70 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9e6f http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9e6e http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9e6d
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.