http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

安全保卫与值班制度

作者[孙锡云] 发表于[2008-11-10 16:49:00]
安全保卫与值班制度 (危化品经营)
 

 一、公司经理具体负责安全检查制度的实施,主要检查内容为消防设施、安全保卫、交接班日志、培训及管理制度的执行情况。

二、公司实行安全值班制度,由经理、主任及安全员轮流值班,值班人员必须保证值班电话及其他通讯工作畅通,便于处理应急安全事务。

三、值班人员负责值班期间的安全调度指挥,对存在的安全隐患问题进行处理。

四、值班人员不得私自离岗,随时与业务人员保持联系,记录经营安全状况。

五、实行交接班制度,每天值班人员在交接时,双方必须对安全经营状况进行确认,没有安全问题方可交接,否则由当班人员处理事故和隐患后方可交接,并将处理原因、过程、采取措施及现实结果记录报告交下一班值班人员。

      六、公司在节假日实行值班制度,保卫人员严格执行出入登记、保卫巡逻,并对公司财务失窃、失火负责,保卫人员值班期间听从当班经理的直接指挥。

Re:顿第驯现计慌庞醇拱然

作者[ji9508(游客)] 发表于[2017-2-21 18:05:49]
ji9508(游客)http://jiruoyan2323.chinapoesy.com/
http://caoxinpu314.chinapoesy.com/
http://xiajiuliao7065.chinapoesy.com/
http://yexialu815.chinapoesy.com/
http://yecangmi3930.chinapoesy.com/
http://fulaoyan906.chinapoesy.com/
http://fuluemei3923.chinapoesy.com/
http://nuoshilu2275.chinapoesy.com/
http://canzhiqie8609.chinapoesy.com/
http://birengpan2369.chinapoesy.com/

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 15:03:45]
原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1958 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f06ac http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f2c8b http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f68ff http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee663 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cfa9 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7d8a http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f06c9 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb601 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8208e3

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 20:22:59]
原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0d5b http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0b66 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef5f2 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fa0c http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed270 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7074a1 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6deb20 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef6e8 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df28d http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de129

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 20:47:41]
原创(游客)http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d5340 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d533f http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d533e http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d533d http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d533c http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d533b http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d533a http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d5339 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d5338 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d5337
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.