http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

预防啤酒瓶爆炸三注意

作者[孙锡云] 发表于[2008-8-25 13:51:00]

预防啤酒瓶爆炸三注意

  天气越来越热,饮用啤酒消夏的消费者越来越多。据介绍,每年都有消费者因啤酒瓶爆炸而受伤、致残。消费者协会提醒消费者,在啤酒消费过程中,要掌握啤酒购买、存贮和饮用过程中的常识,预防啤酒瓶爆炸带来的伤害。
   购买时要仔细观察。专家建议,消费者在购买啤酒时应注意 酒瓶是否符合国家标准,标准啤酒瓶瓶底以上2厘米范围内打有专用标记“B”,并标明生产企业的标记、生产日期等标志;还要注意酒瓶是否超过了2年,应选择外观较新的B字瓶;尽量购买塑料箱、纸箱、木箱等包装的啤酒。

  存贮时要注意环境。啤酒应保存在避光、低温的地方,以5℃-25℃为宜,尽量避免放在阳台上受阳光照晒或放在厨房里受高温烘烤;不要放在小孩子易接触的地方,同时尽量避开卧室等生活环境。
  注意开瓶方式和摆放位置。用牙咬、手拍、筷子撬等不正确的方法开启啤酒瓶,极容易导致酒瓶受损从而发生爆炸;在喝啤酒时不要将啤酒瓶放在餐桌底下,以免被人打翻导致啤酒瓶爆炸。

  如果遇到啤酒因自身质量问题发生爆炸,应当尽快与啤酒厂家协商解决,得不到解决可以向消费者协会和工商部门投诉。消费者不要擅自处理爆炸过的啤酒瓶,应保留好爆炸的啤酒瓶、购物证明、医疗凭证等有关证据。

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 11:51:55]
原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e8a00 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1c0f http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c892 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f193e http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f4736 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1bb3 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e8a36 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee73f http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820f41 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80d179

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:13:30]
原创(游客)http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de52e http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7075b5 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea0d5 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fe1d http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ee86f http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef3f3 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f72a http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddca9 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f525 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddd8d

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 17:41:56]
原创(游客)http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7d2 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7d1 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7d0 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7cf http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7ce http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7cd http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7cc http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7cb http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7ca http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7c9
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.