http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

原创诗歌:敬礼,老师!

作者[孙守仁] 发表于[2011-9-9 6:01:00]

 
又到了教师节

又想起我们的老师

传道授业的情景历历在目

感恩之情溢于言表

道一声:老师,你好


你最怕自己讲不明白

你最怕自己误导了学生

你讲了一遍又一遍

直看到一张张笑脸

你才缓缓舒了一口气


你从不生吞活剥

你对课本的知识

像厨师一样粗粮细做

因材施教是你的绝招

从不让每个同学掉队


你送走了

一个毕业班又一个毕业班

你由黑头发变成花白头发

从不厌烦自己的职业

桃李满天下才是对你的回报


引你骄傲的

不是你的学生做大官

而是把知识用到正地方

不是你的学生挣大钱

而是心里始终装着老百姓


终生在三尺讲台上驰骋

日复一日,年复一年

把自己的全部知识

净化成对祖国花朵无私的爱

老师!请接受我们一个最崇的敬礼

 • 标签:诗歌 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:13:51]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c388115 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c388114 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c388113 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c388112 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c388111 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c388110 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38810f http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38810e http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38810d http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38810c

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:48:08]
  原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f535 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c65109d http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df2cc http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df3a8 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71152d http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71055b http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef675 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651927 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de742 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea0e7

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:24:27]
  原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c364 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f74d7 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f05f9 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f6a01 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8031f7 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f472c http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820ab3 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f9fa9 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820d25 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed873

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[qbsya(游客)] 发表于[2016-10-11 3:33:00]
  qbsya(游客)http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%AB%98%E7%99%BB%E9%AB%98%E9%A2%91%E5%BD%A9%E7%A5%A8%2B952499%28Q%29khx
  http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%AB%98%E7%99%BB%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E9%AB%98%E9%A2%91%E5%BD%A9%E7%A5%A8%2B952499%28Q%29dhlp
  http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%AB%98%E7%99%BB%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%90%97%2B952499%28Q%29xchj
  http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%AB%98%E7%99%BB%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%90%97%2B952499%28Q%29rnr
  http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%AB%98%E7%99%BB%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%9C%A8%E5%9B%BD%E5%A4%96%E5%90%97%2B952499%28Q%29isgk
  http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%AB%98%E7%99%BB%E6%B3%A8%E5%86%8C%E5%9C%B0%E5%9D%80%2B952499%28Q%29rtxb
  http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%AB%98%E7%99%BB%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B3%A8%E5%86%8C%E5%9C%B0%E5%9D%80%2B952499%28Q%29jnrvz
  http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E8%B0%81%E4%BB%A3%E7%90%86%E9%AB%98%E7%99%BB%2B952499%28Q%29bzrsw
  http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E8%B0%81%E4%BB%A3%E7%90%86%E9%AB%98%E7%99%BB%E5%B9%B3%E5%8F%B0%2B952499%28Q%29dgln
  http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%AB%98%E7%99%BB%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%A5%96%E9%87%91%E5%A4%9A%E5%B0%91%2B952499%28Q%29kzegk

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[captx(游客)] 发表于[2016-10-12 12:07:10]
  captx(游客)http://www.taobao.com/product/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%89%8D%E4%BA%8C%E5%AE%9A%E4%BD%8DQ952499.htm
  http://www.taobao.com/product/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%89%8D%E4%BA%8C%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E8%AE%A1%E5%88%92Q952499.htm
  http://www.taobao.com/product/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%90%8E%E4%BA%8C%E4%B8%8D%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E8%83%86Q952499.htm
  http://www.taobao.com/product/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E4%BA%94%E6%98%9F%E4%B8%8D%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E4%BA%8C%E7%A0%81Q952499.htm
  http://www.taobao.com/product/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A93%E5%AD%97%E5%AE%9A%E4%BD%8DQ952499.htm
  http://www.taobao.com/product/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E8%B5%9B%E8%BD%A6Q952499.htm
  http://www.taobao.com/product/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%E6%80%8E%E4%B9%88%E7%8E%A9Q952499.htm
  http://www.taobao.com/product/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%8C%97%E4%BA%ACpk10Q952499.htm
  http://www.taobao.com/product/%E7%8E%A9%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E6%8A%80%E5%B7%A7Q952499.htm
  http://www.taobao.com/product/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%E5%BC%80%E5%A5%96%E8%AE%B0%E5%BD%95Q952499.htm

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[ewxbd(游客)] 发表于[2016-10-16 13:43:26]
  ewxbd(游客)http://www.jxedt.com/wen/qita/3170967059774832722.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170967059774832722.html
  http://swimu4k2w2.yupoo.com/
  http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/117722.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2012/120478.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2012/125478.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170967069223288860.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170967069223288860.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2013/128234.html
  http://qqgame.gamebbs.qq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59547458

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[rvacg(游客)] 发表于[2016-10-16 14:02:27]
  rvacg(游客)http://www.jxedt.com/wen/qita/3170969475871539290.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170969475871539290.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2010/104009.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170969495199547482.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170969495199547482.html
  http://bbs.tga.plu.cn/thread-3520094-1-1.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170969503697010770.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170969503697010770.html
  http://qqgame.gamebbs.qq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59548397
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170969527164665910.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[jfxyc(游客)] 发表于[2016-10-16 16:39:13]
  jfxyc(游客)http://search.zbj.com/t/?kw=LVS%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%2B952499%28Q%29gkosw
  http://search.zbj.com/t/?kw=LVS%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%2B952499%28Q%29fkmqu
  http://search.zbj.com/t/?kw=LVS%E5%88%86%E5%88%86%E5%BD%A9%2B952499%28Q%29cgko
  http://search.zbj.com/t/?kw=LVS%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%88%86%E5%88%86%E5%BD%A9%2B952499%28Q%29wae
  http://search.zbj.com/t/?kw=LVS%E7%A7%92%E7%A7%92%E5%BD%A9%2B952499%28Q%29mquyc
  http://search.zbj.com/t/?kw=LVS%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E7%A7%92%E7%A7%92%E5%BD%A9%2B952499%28Q%29ecuos
  http://search.zbj.com/t/?kw=LVS%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%88%86%E5%88%86%E5%BD%A9%E9%9D%A0%E8%B0%B1%E5%90%97%2B952499%28Q%29yaei
  http://search.zbj.com/t/?kw=LVS%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%9C%B0%E5%9D%80%2B952499%28Q%29quy
  http://search.zbj.com/t/?kw=LVS%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%9C%B0%E5%9D%80%2B952499%28Q%29gko
  http://search.zbj.com/t/?kw=LVS%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%9C%B0%E5%9D%80%2B952499%28Q%29waei

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[fofjf(游客)] 发表于[2016-10-17 17:34:30]
  fofjf(游客)http://www.esafety.cn/blog/u/11256/archives/2012/123407.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3171182342960054326.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171182342960054326.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3171182356046676050.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171182356046676050.html
  http://ksw68qu24ossw.yupoo.com/
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3171182362288128054.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171182362288128054.html
  http://i8y4cg8sw28mqyc.yupoo.com/
  http://www.pinterest.com/nnzd1pt51jn5zd/

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[ydiko(游客)] 发表于[2016-10-18 1:26:15]
  ydiko(游客)http://www.czvv.com/kMzYx5aix5LmQ5bmz5Y-w5L-h6KqJ5oCO5LmI5qC344CQ5Luj55CGOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pyJ5Lq66KKrMzYx5aix5LmQ6buR6L-H5ZCX44CQ5Luj55CGOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pyJ5Lq66KKrMzYx5aix5LmQ5bmz5Y-w6buR6L-H5ZCX44CQ5Luj55CGOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/kMzYx5aix5LmQ5pe25pe25b2p5bmz5Y-w44CQ5Luj55CGOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/kMzYx5aix5LmQ5aW95ZCX44CQ5Luj55CGOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/kMzYx5aix5LmQ5bmz5Y-w5aW95ZCX44CQ5Luj55CGOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/kMzYx5aix5LmQ5Y2h5ZCX44CQ5Luj55CGOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/kMzYx5aix5LmQ5bmz5Y-w5Y2h5ZCX44CQ5Luj55CGOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/kMzYx5aix5LmQ5pyJ5LiN6Imv6K6w5b2V5ZCX44CQ5Luj55CGOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/kMzYx5aix5LmQ5bmz5Y-w5pyJ5LiN6Imv6K6w5b2V5ZCX44CQ5Luj55CGOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[kotvz(游客)] 发表于[2016-10-20 15:19:51]
  kotvz(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/115281.html
  http://qiannao.com/file/heshengyule/9d522706/
  http://www.hainan0898.net/archive.php?aid=625328
  http://www.lefang365.com/archive.php?aid=184691
  http://www.ajzfw.com/archive.php?aid=39253
  http://www.0577tfw.com/archive.php?aid=6313
  http://www.csgfw.cn/archive.php?aid=488267
  http://qiannao.com/file/heshengyule/2bd2e0d5/
  http://www.lefang365.com/archive.php?aid=184692
  http://www.hainan0898.net/archive.php?aid=625329

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[uxdgi(游客)] 发表于[2016-10-21 12:48:36]
  uxdgi(游客)http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13711050?bo=55907
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13711055?gang=11498
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13711056?di=17853
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13711083?jian=88230
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13711089?jin=86572
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13711102?xie=81610
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13711103?xing=97395
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13711109?wei=01857
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13711127?qiang=53401
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13711140?jun=05395

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[lpuwa(游客)] 发表于[2016-10-21 15:51:45]
  lpuwa(游客)http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-337609.html
  http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-337616.html
  http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-337621.html
  http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-337629.html
  http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-337632.html
  http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-337636.html
  http://www.pinterest.com/bjvz5p3b1/
  http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-337641.html
  http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-337645.html
  http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-337649.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[wfuxb(游客)] 发表于[2016-10-23 4:35:12]
  wfuxb(游客)http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-492082.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2010/104824.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2010/104241.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2011/108986.html
  http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-492085.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/117865.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2012/121591.html
  http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-492088.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/66374/archives/2010/102926.html
  http://www.pinterest.com/z3s0e84u2g/

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[dndeh(游客)] 发表于[2016-10-23 12:17:21]
  dndeh(游客)http://search.zbj.com/t/?kw=%E9%87%91%E5%BD%A9%E5%BC%80%E6%88%B7%E3%80%90Q-952499%7C%E6%80%BB%E4%BB%A3%E3%80%91ydfj
  http://search.zbj.com/t/?kw=%E9%87%91%E5%BD%A9%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%BC%80%E6%88%B7%E3%80%90Q-952499%7C%E6%80%BB%E4%BB%A3%E3%80%91rvz
  http://search.zbj.com/t/?kw=%E9%87%91%E5%BD%A9%E5%A5%96%E9%87%91%E3%80%90Q-952499%7C%E6%80%BB%E4%BB%A3%E3%80%91trik
  http://search.zbj.com/t/?kw=%E9%87%91%E5%BD%A9%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%A5%96%E9%87%91%E3%80%90Q-952499%7C%E6%80%BB%E4%BB%A3%E3%80%91txbf
  http://search.zbj.com/t/?kw=%E9%87%91%E5%BD%A9%E7%99%BB%E5%BD%95%E3%80%90Q-952499%7C%E6%80%BB%E4%BB%A3%E3%80%91mquyc
  http://search.zbj.com/t/?kw=%E9%87%91%E5%BD%A9%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E7%99%BB%E5%BD%95%E3%80%90Q-952499%7C%E6%80%BB%E4%BB%A3%E3%80%91ecuwa
  http://search.zbj.com/t/?kw=%E9%87%91%E5%BD%A9%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%AE%A1%E5%88%92%E3%80%90Q-952499%7C%E6%80%BB%E4%BB%A3%E3%80%91gimqu
  http://search.zbj.com/t/?kw=%E4%BB%B2%E5%8D%9A%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%BC%80%E6%88%B7%E3%80%90Q-952499%7C%E6%80%BB%E4%BB%A3%E3%80%91dhmo
  http://search.zbj.com/t/?kw=%E4%BB%B2%E5%8D%9A%E5%A5%96%E9%87%91%E3%80%90Q-952499%7C%E6%80%BB%E4%BB%A3%E3%80%91wae
  http://search.zbj.com/t/?kw=%E4%BB%B2%E5%8D%9A%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%AE%A1%E5%88%92%E3%80%90Q-952499%7C%E6%80%BB%E4%BB%A3%E3%80%91hfuq

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[ecsuy(游客)] 发表于[2017-2-18 13:10:07]
  ecsuy(游客)http://wen.28.com/article/91171
  http://wen.28.com/article/91172
  http://wen.28.com/article/91173
  http://wen.28.com/article/91174
  http://wen.28.com/article/91175
  http://wen.28.com/article/91176
  http://wen.28.com/article/91177
  http://wen.28.com/article/91178
  http://wen.28.com/article/91179
  http://wen.28.com/article/91180
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.