http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

安全之歌在年轻人中唱响(原创诗歌)

作者[孙守仁] 发表于[2010-5-4 11:58:00]

行行出状元

代代出英豪

五四奖章有安全人名字

老一辈安全人无比自豪

安全里蕴含生命

生命是无价之宝

年轻人比老年人更珍惜生命

有了安全才有尊严

码着前人的足迹

向科学要安全

用行为来悍卫安全

因为安全里有文明的内涵

长江后浪推前浪

用青春铸造无坚不摧的安全墙

安全之歌在年轻人中唱响

 • 标签:安全诗歌 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:16:58]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386529 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386528 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386527 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386526 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386525 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386524 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386523 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386522 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386521 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386520

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:51:46]
  原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652c4e http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de916 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f6d3 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c6500e1 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711745 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ee01e http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de79b http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f0be http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9e98 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddf4a

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:28:10]
  原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c2d7 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f747f http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb43c http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee616 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee745 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cb0a http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80da7c http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80ccbe http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1a77 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823537
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.