http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

巾帼安全员(原创诗歌)

作者[孙守仁] 发表于[2010-3-8 5:58:00]

           [诗歌]  巾帼安全员
      你放着值班长不做
    偏偏要做车间安全员
    娇小女子却与男子并驾齐驱
    细致稳重耐心凸显你的个性
    安全第一落实于行动


    你曾是生产技术能手
    曾向小改小革要安全
    若是哪个环节出了差
    又做示范又循循善诱
    高标准严要求尽善尽美


    有人违章捅了漏子
    罚款不是你的唯一
    规范行为不再重犯
    有台设备咬了工友手
    你巧施小计解决了老大难


    你不做工友的“监视器”
    而是想尽办法消除隐患
    你对工友不是冷言冷语
    而是一一纠正不良习惯
    不重蹈复辙换来一片蓝天


    你将安全隐患一一排除
    劳模名单上有你的芳名
    你是来自基层的人大代表
    所有提案都离不开安全
    巾帼安全员实在不简单

 • 标签:安全诗歌 
 • 圈子:太阳石 
 • Re:巾帼安全员(原创诗歌)

  作者[孙守仁] 发表于[2010-3-8 6:06:54]
  孙守仁此诗献给生产一线女安全员们,祝她们节日愉快!

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:17:22]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3863ef http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3863ee http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3863ed http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3863ec http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3863eb http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3863ea http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3863e9 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3863e8 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3863e7 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3863e6

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:52:10]
  原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71152b http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea12a http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddb64 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71174e http://njseoywj.lofter.com/post/1e634754_c69a3d8 http://njseoywj.lofter.com/post/1e634754_c69a3dc http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed2bf http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710500 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddcb5 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed1b3

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:28:36]
  原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7ce2 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c3de http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5b07 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80d18d http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f91ba http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80ca3e http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812dd5 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8210e1 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c8f4 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812d92
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.