http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

傻瓜(原创诗歌)

作者[孙守仁] 发表于[2010-9-3 5:56:00]

 傻瓜
            文/孙守仁
                           大傻瓜

胳膊肘往外拧

里外分不清

凡事想他人

吃亏家常饭

世上还会有这样的人吗

 

不是不识数

而是不知数怎么数

人家是越数越多

他是越数越少

准是脑袋变晕了

 

 

人家把钱看得比命重

他把钱看成身外物

人家是公私兼顾

他却施舍无数

典型的大傻瓜

 

人不为己

天诛地灭

有人视为精典

他却嗤之以鼻

是疯了还是痴了

 

谁说他傻了

谁说他癫了

他说我神经很正常

他说我思想很单纯

一辈子奉行吃亏是福

 • 标签:诗歌 
 • Re:傻瓜(原创诗歌)

  作者[孙守仁] 发表于[2010-9-3 6:03:59]
  孙守仁这样的傻瓜是聪明人,因为他内心里永远是满足幸福,他准确地驾驭着自己的人生,他创造着当代社会的文明和谐,是社会进步的楷模。


  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:16:28]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386868 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386867 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386866 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386865 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386864 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386863 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386862 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386861 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386860 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38685f

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:51:17]
  原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710472 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652e29 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f099 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea012 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70758d http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c6518e6 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea061 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f432 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7109c4 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef4f0

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:27:40]
  原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee391 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee384 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f50f6 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee8b5 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1aa1 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ef02f http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb699 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7edf66 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed81f http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822a38

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[wthln(游客)] 发表于[2016-10-8 15:37:53]
  wthln(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/archives/2011/108468.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2011/109591.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/110760.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/112239.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/144748/archives/2011/114633.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/archives/2011/115854.html
  http://www.ylgxedu.cn/e/space/?userid=5487477
  http://www.esafety.cn/blog/u/1275/archives/2012/120900.html
  http://www.ixxm.com/e/space/?userid=77725
  http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2012/124005.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[utjko(游客)] 发表于[2016-10-9 14:32:52]
  utjko(游客)http://www.metacafe.com/videos_about/%E5%A3%AC%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E9%AB%98%E9%A2%91%E5%BD%A9%E7%A5%A8-952499Q-%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E8%AA%89insu/
  http://www.metacafe.com/videos_about/%E5%A3%AC%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%90%97-952499Q-%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E8%AA%89wvk/
  http://www.metacafe.com/videos_about/%E5%A3%AC%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%90%97-952499Q-%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E8%AA%89rvy/
  http://www.metacafe.com/videos_about/%E5%A3%AC%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%9C%A8%E5%9B%BD%E5%A4%96%E5%90%97-952499Q-%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E8%AA%89eim/
  http://www.metacafe.com/videos_about/%E5%A3%AC%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%A8%B1%E4%B9%90%E6%B3%A8%E5%86%8C%E5%9C%B0%E5%9D%80-952499Q-%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E8%AA%89ombfj/
  http://www.metacafe.com/videos_about/%E5%A3%AC%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B3%A8%E5%86%8C%E5%9C%B0%E5%9D%80-952499Q-%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E8%AA%89qsvzd/
  http://www.metacafe.com/videos_about/%E8%B0%81%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%A3%AC%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%A8%B1%E4%B9%90-952499Q-%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E8%AA%89mrtxb/
  http://www.metacafe.com/videos_about/%E8%B0%81%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%A3%AC%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0-952499Q-%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E8%AA%89dbtv/
  http://www.metacafe.com/videos_about/%E5%A3%AC%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%A5%96%E9%87%91%E5%A4%9A%E5%B0%91-952499Q-%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E8%AA%89uxzdh/
  http://www.metacafe.com/videos_about/%E5%A3%AC%E5%A4%A9%E5%A0%82%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%BF%94%E7%82%B9%E5%A4%9A%E5%B0%91-952499Q-%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BF%A1%E8%AA%89ptxbf/

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[blcgj(游客)] 发表于[2016-10-9 15:12:51]
  blcgj(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/66374/archives/2010/103791.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/66374/archives/2010/102087.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/105454.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/110454.html
  http://qqgame.gamebbs.qq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=58723454
  http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2011/117903.html
  http://www.tourmart.cn/e/space/?userid=4850171&servlet/proxy/20161009/thread-4850171-1-1.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/34024/archives/2012/119996.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2012/122599.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2012/124946.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[ihxzd(游客)] 发表于[2016-10-11 14:30:43]
  ihxzd(游客)http://www.taobao.com/product/E%E6%98%9F%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E7%BD%91%E5%9D%80%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/E%E6%98%9F%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B3%A8%E5%86%8C952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/E%E6%98%9F%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E4%BB%A3%E7%90%86952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/E%E6%98%9F%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/E%E6%98%9F%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%B3%A8%E5%86%8C952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9E%E6%98%9F%E5%B9%B3%E5%8F%B0952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9E%E6%98%9F%E5%B9%B3%E5%8F%B0952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/E%E6%98%9F%E6%B3%A8%E5%86%8C952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/E%E6%98%9F%E6%80%BB%E4%BB%A3952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/E%E6%98%9F%E5%A8%B1%E4%B9%90952499Q.htm

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[uychm(游客)] 发表于[2016-10-13 11:47:50]
  uychm(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2012/121511.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170395431109853266.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170395431109853266.html
  http://bbs.tga.plu.cn/thread-3509780-1-1.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170395461296062554.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170395461296062554.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170395495390380086.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170395495390380086.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170395525606735954.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170395525606735954.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[lquad(游客)] 发表于[2016-10-14 13:53:30]
  lquad(游客)http://www.iciba.com/%E4%BC%98%E6%B8%B8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E5%BD%A9%E8%A7%84%E5%88%99-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E4%BC%98%E6%B8%B8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E5%BD%A9%E6%80%8E%E4%B9%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E4%BC%98%E6%B8%B8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E5%BD%A9%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E4%BC%98%E6%B8%B8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E5%BD%A9%E6%80%8E%E4%B9%88%E7%8E%A9-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E4%BC%98%E6%B8%B8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E5%BD%A9%E5%90%88%E6%B3%95%E5%90%97-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E4%BC%98%E6%B8%B8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E5%BD%A9%E5%9F%BA%E8%AF%BA-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E4%BC%98%E6%B8%B8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E5%BD%A9%E4%BA%94%E8%A1%8C%E8%A7%84%E5%BE%8B-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E4%BC%98%E6%B8%B8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E5%BD%A9%E6%98%AF%E9%AA%97%E5%AD%90%E5%90%97-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E4%BC%98%E6%B8%B8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E5%BD%A9%E4%BA%94%E8%A1%8C%E5%90%88%E6%B3%95%E5%90%97-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E4%BC%98%E6%B8%B8%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%93%AA%E4%B8%AA-%E3%80%90Q952499%E3%80%91

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[fcsuy(游客)] 发表于[2016-10-15 20:58:21]
  fcsuy(游客)http://www.iciba.com/%E5%90%88%E4%B9%90888%E6%98%AF%E5%A2%83%E5%A4%96%E7%9A%84%E5%90%97%2B952499%28Q%29cgcf
  http://www.iciba.com/%E5%90%88%E4%B9%90888%E5%90%88%E6%B3%95%E5%90%97%2B952499%28Q%29nrvz
  http://www.iciba.com/%E5%90%88%E4%B9%90888%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%B3%95%E5%90%97%2B952499%28Q%29ayn
  http://www.iciba.com/%E5%90%88%E4%B9%90888%E6%9C%80%E9%AB%98%E5%8F%B7%2B952499%28Q%29kos
  http://www.iciba.com/%E5%90%88%E4%B9%90888%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%9C%80%E9%AB%98%E5%8F%B7%2B952499%28Q%29aeimq
  http://www.iciba.com/%E5%90%88%E4%B9%90888%E4%B8%80%E4%BB%A3%E5%8F%B7%2B952499%28Q%29ycgko
  http://www.iciba.com/%E5%90%88%E4%B9%90888%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E4%B8%80%E4%BB%A3%E5%8F%B7%2B952499%28Q%29waeim
  http://www.iciba.com/%E5%90%88%E4%B9%90888%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%BE%A4%2B952499%28Q%29uqhn
  http://www.iciba.com/%E5%90%88%E4%B9%90888%E6%8E%88%E6%9D%83%E4%BB%A3%E7%90%86%2B952499%28Q%29vya
  http://www.iciba.com/%E5%90%88%E4%B9%90888%E6%8E%88%E6%9D%83%E6%80%BB%E4%BB%A3%2B952499%28Q%29imq

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[bydfj(游客)] 发表于[2016-10-16 23:15:04]
  bydfj(游客)http://www.czvv.com/k5Yek5Yew5bmz5Y-w5Luj55CG5byA5oi3LVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Yek5Yew5bmz5Y-w5YWF5aSa5bCR6ZKxLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Yek5Yew5bmz5Y-w5rOo5YaM5byA5oi3Ii1b5a6Y5pa5UVEtOTUyNDk5XQp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k6YeR5Yek5Yew5bmz5Y-w6buR6ZKxLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Yek5Yew5bmz5Y-w5pyJ5YGH55qE5ZCXLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Yek5Yew5bmz5Y-w5a6Y572R5b-Y6K6w5a-G56CBLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Yek5Yew5bmz5Y-w5rOo5YaM5byA5oi35b6u5Y2aLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Yek5Yew5bmz5Y-w5a6Y572R5byA5oi3LVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Yek5Yew5bmz5Y-w5oCO5LmI5YiG6L6o55yf5YGHLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Luj55CG5Yek5Yew5bmz5Y-w5aSa5bCR6ZKxLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[pnfhk(游客)] 发表于[2016-10-17 5:25:30]
  pnfhk(游客)http://www.czvv.com/k5pe25pe25b2p6L655LitLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pe25pe25b2p5pyJ5YaF5bmV5ZCXLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pe25pe25b2p5bim546pLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k6KKr5pe25pe25b2p6aqX5LqG6ZKx5oCO5LmI5YqeLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k576O5aWz572R5LiK6YeN5bqG5pe25pe25b2p6aqX5bGALVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pe25pe25b2p6IGK5aSp5oiq5Zu-LVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pe25pe25b2p6K6h5YiS6YKj5Liq5aW9LVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pe25pe25b2p6K6h5YiS5Y-N5ZCR5oqV5rOoLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k55ub5LiW5aix5LmQ5pe25pe25b2pLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k55ub5LiW5pe25pe25b2pLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[eskps(游客)] 发表于[2016-10-19 9:47:16]
  eskps(游客)http://www.jxedt.com/wen/jiaolian/3171493190963232796.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2010/102483.html
  http://www.jxedt.com/wen/quzheng/3171493203935821914.html
  http://www.jxedt.com/wen/jiaolian/3171493203935821914.html
  http://www.ylgxedu.cn/e/space/?userid=5801446
  http://www.ixxm.com/e/space/?userid=112626
  http://www.hgmz.gov.cn/e/space/?userid=278058
  http://ias.cqu.edu.cn/e/space/?userid=2429379
  http://dqwb.dqdaily.com/e/space/?userid=13733
  http://www.jxedt.com/wen/quzheng/3171493247826264118.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[oapux(游客)] 发表于[2016-10-19 15:28:41]
  oapux(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2011/106448.html
  http://qqgame.gamebbs.qq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=60004975
  http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/109507.html
  http://iq8c6o4a2mqyc.yupoo.com/
  http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/112162.html
  http://club.xywy.com/healthShare/detail/164525
  http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/115222.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3171537034202447926.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171537034202447926.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/34024/archives/2012/120222.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[kvknr(游客)] 发表于[2016-10-19 17:00:45]
  kvknr(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/106834.html
  http://www.pinterest.com/y6cgosa0mq40gjrv/
  http://www.jxedt.com/wen/quzheng/3171548985588842578.html
  http://www.jxedt.com/wen/jiaolian/3171548985588842578.html
  http://www.jxedt.com/wen/quzheng/3171549001742352412.html
  http://www.jxedt.com/wen/jiaolian/3171549001742352412.html
  http://bbs.tga.plu.cn/thread-3531442-1-1.html
  http://www.pinterest.com/gk4w2iqyc0o8s8/
  http://bbs.tga.plu.cn/thread-3531444-1-1.html
  http://www.jxedt.com/wen/quzheng/3171549108014415926.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[qbqux(游客)] 发表于[2016-10-21 12:55:44]
  qbqux(游客)http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13723730?yuan=21785
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13723733?rui=02674
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13723734?dou=40628
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13723742?chan=21599
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13723773?=48045
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13723774?wei=62840
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13723772?gou=46825
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13723775?kai=16601
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13723776?jing=16406
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13723804?kang=39539

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[czrtx(游客)] 发表于[2017-2-18 15:56:12]
  czrtx(游客)http://wen.28.com/article/161919
  http://wen.28.com/article/161963
  http://wen.28.com/article/161964
  http://wen.28.com/article/161965
  http://wen.28.com/article/161966
  http://wen.28.com/article/161967
  http://wen.28.com/article/161968
  http://wen.28.com/article/161969
  http://wen.28.com/article/161970
  http://wen.28.com/article/161971

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[ushlp(游客)] 发表于[2017-2-18 16:27:01]
  ushlp(游客)http://wen.28.com/article/22748
  http://wen.28.com/article/22749
  http://wen.28.com/article/22750
  http://wen.28.com/article/22751
  http://wen.28.com/article/22752
  http://wen.28.com/article/22754
  http://wen.28.com/article/22753
  http://wen.28.com/article/22755
  http://wen.28.com/article/22756
  http://wen.28.com/article/22757

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[lptxb(游客)] 发表于[2017-2-20 15:56:50]
  lptxb(游客)http://wen.28.com/article/21992
  http://wen.28.com/article/21993
  http://wen.28.com/article/21994
  http://wen.28.com/article/21995
  http://wen.28.com/article/21996
  http://wen.28.com/article/21997
  http://wen.28.com/article/21999
  http://wen.28.com/article/22000
  http://wen.28.com/article/22001
  http://wen.28.com/article/22002

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[vtimq(游客)] 发表于[2017-2-20 16:17:45]
  vtimq(游客)http://wen.28.com/article/29932
  http://wen.28.com/article/29933
  http://wen.28.com/article/29934
  http://wen.28.com/article/29935
  http://wen.28.com/article/29936
  http://wen.28.com/article/29937
  http://wen.28.com/article/29939
  http://wen.28.com/article/29940
  http://wen.28.com/article/29941
  http://wen.28.com/article/29942
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.