http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

注安辅导:案例分析要点题点(2)

作者[孙锡云] 发表于[2012-3-22 0:27:00]

注安辅导:案例分析要点题点(2)

二、伤亡事故经济损失统计标准、事故伤害损失工作日标准

 ()在《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》中 关于伤亡事故经济损失包括哪几个方面:

 1、用于伤亡者的费用;

 2、物资损失;

 3、生产成果的减少;

 4、因劳动时间的丧失而引起劳动价值的损失;

 5、因事故引起的其他损失。

 ()什么是伤亡事故经济损失?包括哪两个方面,各自的统计范围是什么?

 伤亡事故经济损失,指企业职工在劳动生产过程中发生伤亡事故所引起的一切经济损失,包括直接经济损失和间接经济损失。

 直接经济损失:指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

 间接经济损失:指因事故导致产值减少、资源破坏和受事故影响而造成其他损失的价值。

 1、直接经济损失的统计范围

 (1)人身伤亡后所支出的费用

 医疗费用(含护理费用);丧葬及抚恤费用;补助及救济费用;歇工工资。

 (2)善后处理费用

 处理事故的事务性费用;现场抢救费用;清理现场费用;事故罚款和赔偿费用。

 (3)财产损失价值

 固定资产损失价值;流动资产损失价值。

 2、间接经济损失的统计范围

 (1)停产、减产损失价值;(2)工作损失价值;(3)资源损失价值;(4)处理环境污染的费用;(5)补充新职工的培训费用;(6)其他损失费用。

 ()事故伤害损失工作日标准及包括哪些方面:

 《事故伤害损失工作日标准》规定了定量记录人体伤害程度的方法及伤害对应的损失工作日数值。该标准适用于企业职工伤亡事故造成的身体伤害。

 标准共分以下方面来计算损失工作日:

 (1)肢体损伤;(2)眼部损伤;(3)鼻部损伤;(4)耳部损伤;(5)口腔颌面部损伤;(6)头皮、颅脑损伤;(7)颈部损伤;(8)胸部损伤;(9)腹部损伤;(10)骨盆部损伤;(11)脊柱损伤;(12)其他损伤。
 • 标签:注安考试 案例分析 
 • 圈子:注安之家 
 • Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[sdswz(游客)] 发表于[2016-10-21 3:51:08]
  sdswz(游客)http://www.czvv.com/k5pif56m65bmz5Y-w5o6I5p2D5Luj55CG44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pif56m65bmz5Y-w5o6I5p2D5oC75Luj44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pif56m65a6Y572R44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pif56m65bmz5Y-w5a6Y572R5Zyw5Z2A44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pif56m66YCf5bqm5b-r5ZCX44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pif56m65bmz5Y-w6YCf5bqm5b-r5ZCX44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pif56m66LeR6Lev44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pif56m65bmz5Y-w6LeR6Lev44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pif56m66LeR6Lev5LqG5ZCX44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5pif56m65bmz5Y-w6LeR6Lev5LqG5ZCX44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[wskps(游客)] 发表于[2016-10-17 6:37:15]
  wskps(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/119689/archives/2010/101420.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2010/105398.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2011/108921.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2012/120145.html
  http://bbs.tga.plu.cn/thread-3521287-1-1.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2010/105360.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3171051736290492470.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171051736290492470.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/85686/archives/2011/111817.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2012/120085.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[egkos(游客)] 发表于[2016-10-16 19:40:17]
  egkos(游客)http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171013025915863130.html
  http://www.seowhy7.com/thread-56149893-1-1.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2010/102202.html
  http://www.pinterest.com/hpt8a8mq28go/
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3171013040691806262.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171013040691806262.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3171013052438478876.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171013052438478876.html
  http://qqgame.gamebbs.qq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59579240
  http://www.pinterest.com/lp9fj3vzh9txfj1/

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[wgxae(游客)] 发表于[2016-10-14 21:32:05]
  wgxae(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2012/120100.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170656289924448284.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170656289924448284.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170656319145574482.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170656319145574482.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170656334016741430.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170656334016741430.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170656357801984082.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170656357801984082.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170656370687279186.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[wumos(游客)] 发表于[2016-10-11 20:33:24]
  wumos(游客)http://www.jxedt.com/wen/qita/3170092123668348951.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170092123668348951.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2012/125695.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170092149441101847.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170092149441101847.html
  http://www.pinterest.com/fjnrvzdhd/%E9%87%91%E4%BA%9A%E6%B4%B2%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E7%99%BB%E9%99%86%2B952499q/
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170092175303966810.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170092175303966810.html
  http://bbs.tga.plu.cn/thread-3501830-1-1.html
  http://bbs.pcauto.com.cn/topic-12248892.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[gkmos(游客)] 发表于[2016-10-11 14:22:57]
  gkmos(游客)http://www.taobao.com/product/%E5%8D%9A%E5%AE%9A%E5%AE%9D%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%A2%AB%E6%9F%A5952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E5%8D%9A%E5%AE%9A%E5%AE%9D%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%90%8E%E5%8F%B0952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E5%8D%9A%E5%AE%9A%E5%AE%9D%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%90%8E%E5%8F%B0952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E5%8D%9A%E5%AE%9A%E5%AE%9D%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%BE%85%E9%81%87952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E5%8D%9A%E5%AE%9A%E5%AE%9D%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%BE%85%E9%81%87952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E5%8D%9A%E5%AE%9A%E5%AE%9D%E5%A8%B1%E4%B9%90%E6%B4%BB%E5%8A%A8952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E5%8D%9A%E5%AE%9A%E5%AE%9D%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B4%BB%E5%8A%A8952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E4%BB%8E%E5%93%AA%E9%87%8C%E6%B3%A8%E5%86%8C%E5%8D%9A%E5%AE%9A%E5%AE%9D%E5%A8%B1%E4%B9%90%E8%B4%A6%E6%88%B7952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E5%8D%9A%E5%AE%9A%E5%AE%9D%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF952499Q.htm
  http://www.taobao.com/product/%E5%8D%9A%E5%AE%9A%E5%AE%9D%E5%A8%B1%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF952499Q.htm

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[vaekn(游客)] 发表于[2016-10-8 21:12:38]
  vaekn(游客)http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/106161.html
  http://www.seowhy7.com/thread-56087612-1-1.html
  http://www.pmdown.com/e/space/?userid=1096463
  http://bbs.tga.plu.cn/thread-3489875-1-1.html
  http://www.tourmart.cn/e/space/?userid=4812271
  http://www.ylgxedu.cn/e/space/?userid=5496711
  http://bbs.pcauto.com.cn/topic-12212867.html
  http://www.ixxm.com/e/space/?userid=78352
  http://www.lyjjzd.com/e/space/?userid=2548587
  http://www.pmdown.com/e/space/?userid=1096464

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 15:51:28]
  原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8113c7 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820f67 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820b1a http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820979 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee895 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80ce3a http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823f16 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f06a9 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f4797 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c81416c

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 21:08:26]
  原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f9e8 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9fa5 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650e37 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710527 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f3b2 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df4ec http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ee8e3 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71138a http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de356 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df500

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 21:34:10]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b65cd http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b65cc http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b65cb http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b65ca http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b65c9 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b65c8 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b65c7 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b65c6 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b65c5 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b65c4
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.