http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[煤矿]刮板输送机安全操作规程

作者[孙锡云] 发表于[2010-2-26 9:44:00]

刮板输送机安全操作规程

1.经考试合格并持有设备操作证者,方准进行操作,操作者必须严格遵守有关安全、交接班制度。

2.司机在开工前,必须穿戴好防护用品,对照交接班记录簿详细检查各部位,如发现记载事项与实际情况不符时应立即报告工长,采取措施及时排除,在未排除前不得擅自开机工作。

3.清除各传动及输送机倒的积物。

4.检查减速器油位是否符合要求,不足时应及时补足。

5.检查减速器传动机构螺栓有无松动或丢失如发现应及时紧固和补齐。

6.检查皮带状态是否良好。

7.检查输送机键节开口销是否完好,若发现严重磨损或折断,应及时更换。

8.在运行中检查相键是否与植上的大托辊接触。

9.在运行中,框键不得有跳动或打滑等不正常现象。

10.班中检查摺中有一定水位,低于水位时要补充到位。

11.检查从动轮及托辊必须转动灵活。

12.检查输送机槽中必须保证不漏水。

13.检查电机压升是否有异音。

14.使用完毕后,清扫工作场地保持法口干净,把法清除在指定位置,不许乱扔乱放。

15.切断电源。

16.填写交接班记录本并向接班者认真交待运转状态和注意事项。

 

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 16:28:47]
原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f583f http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8242ca http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80d0e2 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80daba http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5235 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e892e http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8243df http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f59f4 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f84fd http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f610a

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 21:42:59]
原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eded6 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef4bd http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70737c http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fd42 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f5fb http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fab6 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de9bb http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64ef40 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de5f4 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c15

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 22:04:41]
原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbd1a http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbd19 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbd18 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbd17 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbd16 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbd14 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbd13 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbd12 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbd11 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbd10
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.