http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

公民家庭安全知识之十六:渔业防灾

作者[孙锡云] 发表于[2010-2-22 19:46:00]

          公民家庭安全知识之十六:渔业防灾

渔业灾害防范:

渔船在出海捕鱼时,要详细了解海上作业区的天气预报和海况,另外,要了解是否有强冷空气南下、台风活动、低气压等重要的天气灾害信息。

渔船上要装备与岸上联系的通讯设备,并携带收音机,当听到有关大风、台风警报时,要及时赶在起风之前到达有关港口避风。特别是抗风能力小的船舶更要注意安全:

当有台风袭击时,如风力超过8级,严禁出海。

滩涂养殖要注意海水温度和海潮变化。特别是台风到来之前要落实各种防风、防浪的措施,尽量减少损失:


 

水上安全防范:

●船舶在江湖水面航行,不准超载、超速,特别是在雨雾或风浪的情况下,更要注意航行安

全:船舶在进入或经过大型水章或湖泊时。注意航区内的天气变化,及时了解航区内是否有大风、大雾、大浪等后息:

●在隆冬季节.要注意寒潮天气!以免船舶被冻在湖泊之中。

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 16:29:03]
原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eda0c http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7fa978 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8217c0 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80ce1a http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80da17 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee805 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7da8 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820819 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f6864 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c821745

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 21:43:13]
原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed2da http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f46f http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edd2c http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c09 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710541 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c65007e http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f638 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddbb0 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71186a http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710719

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 22:04:53]
原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbc42 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbc41 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbc40 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbc3f http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbc3e http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbc3d http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbc3c http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbc3b http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbc3a http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3dbc39
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.