http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[煤矿]修矿车工安全规程

作者[孙锡云] 发表于[2010-1-27 9:30:00]

修矿车工安全规程

 1、对负责修理的矿车,电机车,每周巡回检查不得少于一次。对不符合使用标准的矿车、电机车应及时拉到指定地点进行修理。

 

2、对修车用的起重工具,必须经常细致的检查,确认安全无误时才准使用。

 

 • 标签:修矿车工 安全规程 
 • 圈子:注安之家 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 13:58:13]
  原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eee65 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f2d9e http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f2cf2 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8f16 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8583 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8248a6 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1c94 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f693b http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5011 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e8a95

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 19:18:18]
  原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ee85c http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f61f http://njseoywj.lofter.com/post/1e634754_c69a446 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710660 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de5a3 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edd18 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fd55 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fbaf http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddad3 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edd54

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 19:43:23]
  原创(游客)http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d197e http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d197d http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d197c http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d197b http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d197a http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d1979 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d1978 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d1977 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d1976 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d1975
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)




  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.