http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

注安考试辅导试题精选--安全生产法及相关法律知识

作者[孙锡云] 发表于[2010-8-2 9:30:00]

注安考试辅导试题精选

科目三:安全生产法及相关法律知识

一、单项选择题

1. 安全生产行政法规是由()制定的。

A.国务院组织制定    B.人民代表大会制定    

C.全国政协制定      D.省级人民政府

2. 《安全生产法》是综合规范安全生产法律制度的法律,它适用于(),是我国安全生产法律体系的核心。
    A.
所有工作          B.所有生产经营单位   

C.工厂和矿山企业    D.所有人员

3. 《安全生产法》自()时间起执行。
A.2002年10月1    B.2002年11月1   

C.2001年11月1    D.2001年11月10

4. 生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议无效;对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处()的罚款。
    A.1
万元以上10万元以下    B.2万元以上10万元以下
    C.2
万元以上5万元以下     D.2万元以上20万元以下

5. 在以下的单位中,除()企业以外,都必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.交通运输    B.矿山    C.建筑施工    D.危险物品生产、经营

6. 总承包的工程,()对安全设施工程质量负责。实行分包的工程,()要对其分包的工程质量负责,总承包单位应当与分包单位就分包工程的质量承担连带责任。

A.承包人  负责人          B.总承包人  项目经理    

C.总承包单位  分包单位    D.主要负责人  项目负责人 

7. 从业人员有权对本单位的()提出建议。
A.
安全管理人员    B.安全机构设置   

C.安全生产工作    D.主要负责人

8. 工会发现危及从业人员生命安全的情况时,有权向生产经营单位建议组织从业人员()。
    A.
解决问题的办法    B.讨论安全措施   

C.撤离危险场所      D.进行隔离

9. 任何单位或者个人都()向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故隐患、举报安全生产违法行为。

     A.应当    B.可以    C.有权    D.必须

10. 县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门对()的安全生产工作实施综合监督管理。

A.各个企业、事业单位    B.本行政区内    C.安全部门    D.各行政单位

11.()报至国务院负有安全生产监督管理职责的部门。

    A.轻伤事故    B.重伤事故    C.重大或特别重大事故    D.死亡事故

12.()都应当支持、配合事故抢救,并提供一切便利条件。

     A.公安部门    B.任何单位和个人    C.消防部门    D.安全部门

13. 对在事故调查处理期间逃匿的生产经营单位的主要负责人,给予降职、撤职处分,还应当处()日以下拘留的行政处罚。

A.10    B.15    C.14    D.7

14. 因从业人员不服管理、违反安全生产规章制度或者操作规程,造成重大事故,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究()。

     A.民事责任    B.刑事责任    C.个人责任    D.单位主要负责人责任

15. 我国《刑法》规定:在生产、作业中违反有关安全管理规定,因而发生重大伤亡事故,或者造成其他严重后果的,处()有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处()有期徒刑。

    A.1年以下  1年以上3年以下    B.2年以下  2年以上5年以下

C.3年以下  3年以上7年以下    D.5年以下  5年以上7年以下

16. 我国《刑法》规定:强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故,或者造成其他严重后果的,处()有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处()以上有期徒刑。

    A.1年以下  1年以上3年以下    B.2年以下  2年以上5年以下

C.3年以下  3年以上7年以下    D.5年以下  5年以上

17. 根据《职业病防治法》的规定,用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用,按照国家有关规定,()。

    A.由员工负担                B.国家和企业共同负担

C.企业和受益员工共同负担    D.在生产成本中据实列支

18. 《劳动法》明确规定,国家对女工和未成年工实行特殊保护。未成年工是指()的劳动者。

A.年满14周岁未满18周岁    B.年满16周岁未满18周岁

C.年满14周岁未满16周岁    D.年满18周岁未满23周岁

19. 建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或者审核不合格的,建设行政主管部门不得发给(),建设单位不得施工。

A.安全生产许可证    B.施工许可证   

C.安全生产合格证    D.审查合格证

20. 煤矿建设工程安全设施设计未经煤矿安全监察机构审查同意,擅自施工的,由煤矿安全监察机构责令停止施工;拒不执行的,由煤矿安全监察机构移送地质矿产主管部门依法吊销()。

A.施工许可证    B.采矿许可证    C.营业执照    D.安全生产许可证

21. 工伤保险是法定的()社会保险,是通过对受害人实施医疗救治和给予必要的经济补偿以保障其经济权利的补救措施。

A.特殊性    B.强制性    C.一般性    D.惩罚性

22. 生产、储存和使用剧毒化学品的单位,应当对本单位的生产、储存装置每()年进行一次安全评价。

A.    B.    C.    D.

23. 客运索道、大型游乐设施的运营使用单位在客运索道、大型游乐设施()投入使用前,应当进行试运行和例行安全检查,并对安全装置进行检查确认。

A.正常    B.每周    C.每年    D.每日 

24. 安全生产许可证有效期为()年,不设年检。

A.5    B.1    C.3    D.2

25.注册安全工程师管理规定》所称注册安全工程师,是指取得中华人民共和国注册安全工程师()证书,在生产经营单位从事安全生产管理、安全技术工作或者在安全生产中介机构从事安全生产专业服务工作的人员

A.执业资格    B.从业资质   

C.上岗        D.专业

26. 以下不属于《安全生产法》中规定的从业人员的义务是()。

A.消除事故隐患的义务          B.接受安全生产教育和培训的义务

C.发现不安全因素报告的义务    D.遵章守规,服从管理的义务

27. 在应急救援时,有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到重大生产安全事故的报告后应当()。

    A.咨询有关专家              B.报告上级领导,等候指示

C.立即赶赴现场,组织抢救    D.处罚有关违章人员

28. 生产经营单位没有按国家标准为从业人员提供劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并可以并处()。

A.2万元以下的罚款    B.5万元以下的罚款

C.2万元以上的罚款    D.10万元以下的罚款

29. 生产经营单位及其有关人员犯有重大劳动安全事故罪、大型群众性活动重大事故罪、瞒报或者谎报事故罪等,应当承担的刑事责任包括()。

A.5年以下有期徒刑或拘役

B.5年以下有期徒刑;5年以上12年以下有期徒刑

C.5年以上10年以下有期徒刑

D.3年以下有期徒刑或拘役;3年以上7年以下有期徒刑

30. 进行行政处罚的决定时,三种不同行政处罚的程序有:简易程序、一般程序和()。

A.完整程序    B.听证程序    C.完全程序    D.取证程序

二、多项选择题

31. 《安全生产法》明确了从事安全生产中介服务的机构和人员的义务,以下对这种义务说法正确的是()。

A.具备法定条件,依法取得安全生产中介服务资质

B.在法律、行政法规规定的行业、领域和业务范围内,按照执业准则,从事合法的、真实的中介服务,不得从事欺诈和虚假的服务
    C.
严格按照政府、部门和生产经营单位的委托或者约定,完成所承担的安全生产中介服务事项
    D.
接受政府有关主管部门对其进行的检查监督
    E.
合理地确定服务报酬和收费标准,不得非法牟利

32. 工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的(),维护职工在安全生产方面的合法权益。
    A.
监督    B.民主监督    C.管理    D.民主管理    E.监督和管理

33. 《安全生产法》第八十条规定,生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件的,可以给予以下哪些处罚()。

A.责令限期改正    B.提供必需的资金    C.逾期未改正的   

D.责令停产停业整顿                    E 构成犯罪的,追究刑事责任 

34. 《安全生产法》第三十二条规定:“()危险物品或者处置废弃危险物品的,由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理”

A.生产    B.经营    C.运输     D.储存    E.使用 

35. 《劳动法》第三条在劳动卫生方面赋予了劳动者享有的权利,下列说法正确的有()。

A.劳动者享有平等就业和选择职业的权利    

B.享有取得劳动报酬的权利

C.享有获得劳动安全卫生保护的权利          

D.享有接受职业技能培训的权利

E.享受社会保险和福利的权利 

36. 《劳动法》明确规定,国家对女工和未成年工实行特殊保护。对女职工专门作出了特殊保护的规定。下列说法正确的有()。

    A.禁止安排女工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

C.禁止安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动

D.对怀孕7个月以上的职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动

E.禁止安排女职工在哺乳未满1周岁婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动

37. 《职业病防治法》第二十三条规定,对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置()。

A.报警装置    B.现场急救用品    C.冲洗设备   

D.应急撤离通道                  E.泄险区

38. 《矿山安全法》明确规定,矿山建设工程的安全设施必须和主体工程()。

A.同时验收    B.同时设计    C.同时峻工    

D.同时施工    E.同时投入生产和使用

39. 矿长(含矿务局局长、矿山公司经理)对本企业的安全生产工作负有下列哪些职责()。

A.制定本企业安全生产管理制度

B.根据需要配备合格的安全工作人员,对每个作业场所进行跟班检查

C.制定矿山灾害的预防和应急计划

D.及时采取措施,处理矿山存在的事故隐患

E.及时、如实向劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门报告矿山事故

40. 必须设置在城市边缘或者相对独立的安全地带的场所有()。

   A.易燃易爆气体和液体的充装站    B.易燃易爆气体和液体的供应站

C.易燃易爆气体和液体的调压站    E.专用车站、码头

D.生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库

41. 消防安全重点单位除应当履行《消防法》第十四条规定的职责外,还应当履行下列哪些消防安全职责()。

A.建立防火档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理

B.实行每日防火巡查,并建立巡查记录   

C.对职工进行消防安全教育

D.建立消防队                    

E.制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练

42. 依照《煤矿安全监察条例》的规定,煤矿安全监察机构的职责包括以下几个方面()。

     A.行政处罚权    B.安全检查权    C.建议报告权

D.事故调查处理权                 E.煤矿安全生产管理权

43. 《工伤保险条例》第十四条规定,职工有下列哪些情形的,应当认定为工伤()。

    A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的

B.在工作时间前后和工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

C.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

D.患职业病的

E.在上下班途中,受到机动车事故伤害的

44. 《建设工程安全生产管理条例》规定的工程监理单位的安全责任是()。

    A.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

B.工程监理单位在实施监理过程中,发现事故隐患的,应当要求施工单位整改;情节严重的,应当要求施工单位停止施工,并及时报告建设单位;施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

C.工程监理单位应当对生产经营单位的技术人员数量进行监督检查

D.工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,对建设工程安全生产承担监理职责

E.工程监理单位应当对安全设计负责 

45. 施工单位应当在()等危险部位,设置明显的安全警示标志。

A.施工现场人口    B.出入通道口    C.楼梯口   

D.电梯井口        E.基坑边沿

46. 危险化学品生产、储存企业,必须具备下列哪些条件()。

A.有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施

B.工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定

C.有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员

D.有健全的安全管理制度

E.符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件 

47. 对于违反《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》发生特大安全事故的,根据情节轻重,分别给予地方人民政府主要领导人或者政府部门、机构正职负责人()的处分。

A.降级    B.撤职    C.警告    D.开除公职    E.拘留 

48. 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。下列内容哪几项属于安全技术档案内容()。

    A.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料

B.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录

C.特种设备的日常使用状况记录

D.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录

E.特种设备运行故障和事故记录

49. 《安全生产许可证条例》是我国第一部对()企业实施安全生产行政许可的行政法规。

     A.煤矿    B.非煤矿矿山    C.建筑施工

D.危险化学品              E.烟花爆竹、民用爆破器材生产

50. 注册安全工程师的执业范围包括()。

    A.安全生产管理              B.安全生产检查

C.安全生产技术咨询、服务    D.安全评价或者安全评估

E.安全设施设计

 

参考答案

1.A    2.B    3.B    4.B    5.A    6.C    7.C    8.C    9.C    10.B

11.C   12.B   13.B   14.B   15.C   16.D   17.D   18.B   19.B   20.B

21.B   22.D   23.D   24.C   25.A   26.A   27.C   28.B   29.D   30.B

31.ABCDE    32.BD       33.ABCDE    34.ABCDE    35.ABCDE

36.ABCDE    37.ABCDE    38.BDE      39.ABCDE    40.DE

41.ABCE     42.ABCD     43.ABCDE    44.ABD      45.ABCDE

46.ABCDE    47.ABD      48.ABCDE    49.ABCDE    50.ABCD

注:2010年注册安全工程师考试沿用2008年版教材

订购电话:010-84851326 84850376/0736/4786916919

传真:010-84850936

自编号

 

单 价

LZX0107

安全生产法及相关法律知识—08注册安全工程师考试辅导教材

42.00

LZX0108

安全生产技术—08注册安全工程师考试辅导教材

62.00

LZX0109

安全生产事故案例分析—08注册安全工程师考试辅导教材

28.00

LZX0110

安全生产管理知识—08注册安全工程师考试辅导教材

48.00

(该试题在《劳动保护》杂志第七期上刊登)

 

注安试题网址:http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/cmd.html?do=blogs&id=333&uid=66030

 

 

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[mqvxb(游客)] 发表于[2017-3-4 15:20:04]
mqvxb(游客)http://www.tdbzy.com/plus/view.php?aid=286208
http://www.ncsqdj.gov.cn/php/view.php?aid=79384
http://www.ncsqdj.gov.cn/php/view.php?aid=79385
http://www.tdbzy.com/plus/view.php?aid=286209
http://www.tdbzy.com/plus/view.php?aid=286210
http://www.xg9961.com/plus/view.php?aid=27522
http://www.sxyxqk.com/plus/view.php?aid=57854
http://www.xg9961.com/plus/view.php?aid=27523
http://www.sxyxqk.com/plus/view.php?aid=57855
http://www.sxyxqk.com/plus/view.php?aid=57856

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[ydiko(游客)] 发表于[2017-3-2 22:03:14]
ydiko(游客)http://slide.games.sina.com.cn/search.php?k=%C9%D0%C1%FA%D3%E9%C0%D6%D6%F7%B9%DC%2B44686%28Q%29
http://slide.games.sina.com.cn/search.php?k=%B2%A8%D2%F4%D3%E9%C0%D6%D6%F7%B9%DC%2B44686%28Q%29
http://slide.games.sina.com.cn/search.php?k=%BB%CA%B9%DA%D3%E9%C0%D6%D6%F7%B9%DC%2B44686%28Q%29
http://slide.games.sina.com.cn/search.php?k=%BD%AD%C9%BD%D3%E9%C0%D6%D6%F7%B9%DC%2B44686%28Q%29
http://slide.games.sina.com.cn/search.php?k=%B4%F3%CD%E6%BC%D2%D3%E9%C0%D6%D6%F7%B9%DC%2B44686%28Q%29
http://slide.games.sina.com.cn/search.php?k=%BA%E3%B2%CA%D3%E9%C0%D6%D6%F7%B9%DC%2B44686%28Q%29
http://slide.games.sina.com.cn/search.php?k=%D3%C5%B2%A9%D3%E9%C0%D6%D6%F7%B9%DC%2B44686%28Q%29
http://slide.games.sina.com.cn/search.php?k=%D1%C7%BA%C0%D3%E9%C0%D6%D6%F7%B9%DC%2B44686%28Q%29
http://slide.games.sina.com.cn/search.php?k=%B1%A6%D3%AF%BB%E1%D3%E9%C0%D6%D6%F7%B9%DC%2B44686%28Q%29
http://slide.games.sina.com.cn/search.php?k=%BA%CD%BC%C7%D3%E9%C0%D6%D6%F7%B9%DC%2B44686%28Q%29

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[jiyzd(游客)] 发表于[2017-2-18 13:30:17]
jiyzd(游客)http://wen.28.com/article/95772
http://wen.28.com/article/95723
http://wen.28.com/article/95773
http://wen.28.com/article/95774
http://wen.28.com/article/95775
http://wen.28.com/article/95776
http://wen.28.com/article/95777
http://wen.28.com/article/95778
http://wen.28.com/article/95779
http://wen.28.com/article/95780

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[gwacg(游客)] 发表于[2016-10-23 15:52:47]
gwacg(游客)http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-496722.html
http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-496724.html
http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-496726.html
http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-496727.html
http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-496729.html
http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-496730.html
http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-496731.html
http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-496732.html
http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-496735.html
http://www.anqiu123.com/store-1787/document-id-496736.html

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[azpru(游客)] 发表于[2016-10-22 16:21:40]
azpru(游客)http://www.0577tfw.com/archive.php?aid=27810
http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/119429.html
http://www.lefang365.com/archive.php?aid=196168
http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2010/104592.html
http://www.0577tfw.com/archive.php?aid=27811
http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2010/103449.html
http://www.csgfw.cn/archive.php?aid=496260
http://qqgame.gamebbs.qq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=60458266
http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/archives/2011/107326.html
http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2011/109674.html

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[tkpuw(游客)] 发表于[2016-10-22 2:46:21]
tkpuw(游客)http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13987712?suo=98352
http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13987743?wu=84742
http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13987766?sui=06000
http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13987795?hui=89352
http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13987847?se=22509
http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13987846?yi=94284
http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13987892?lu=46631
http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13987919?gua=66018
http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13987943?ju=30779
http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13987967?chou=92419

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[ondfj(游客)] 发表于[2016-10-19 19:47:34]
ondfj(游客)http://qiannao.com/file/heshengyule/af87b894/
http://www.esafety.cn/blog/wll/66374/archives/2010/102846.html
http://qiannao.com/file/heshengyule/78ca17e9/
http://n5rvdho028m6y.yupoo.com/
http://qiannao.com/file/heshengyule/dafffef9/
http://qiannao.com/file/heshengyule/9d59d6ff/
http://qiannao.com/file/heshengyule/22e31a61/
http://www.jxedt.com/wen/qita/3171570593326497882.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171570593326497882.html
http://qiannao.com/file/heshengyule/0e403687/

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[kjycf(游客)] 发表于[2016-10-16 23:19:25]
kjycf(游客)http://www.czvv.com/k6YKm5bC85aix5LmQ5bmz5Y-w5rOo5YaM5Zyw5Z2ALVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k6LCB5Luj55CG6YKm5bC85aix5LmQLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k6LCB5Luj55CG6YKm5bC85aix5LmQ5bmz5Y-wLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k6YKm5bC85aix5LmQ5bmz5Y-w5aWW6YeR5aSa5bCRLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k6YKm5bC85aix5LmQ5bmz5Y-w6L-U54K55aSa5bCRLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k6YKm5bC85aix5LmQ5aWW6YeR5aSa5bCRLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k6YKm5bC85aix5LmQ6L-U54K55aSa5bCRLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k6YKm5bC85aix5LmQ5aWW6YeR6auY5ZCXLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k6YKm5bC85aix5LmQ5bmz5Y-w5aWW6YeR6auY5ZCXLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
http://www.czvv.com/k6YKm5bC85aix5LmQ5o-Q5qy-5b-r5ZCXLVvlrpjmlrlRUS05NTI0OTldp0c0cc0s0m0e0f0d0.html

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[nxnos(游客)] 发表于[2016-10-16 22:50:33]
nxnos(游客)http://www.jxedt.com/wen/qita/3171037564177940534.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171037564177940534.html
http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/archives/2011/108991.html
http://www.jxedt.com/wen/qita/3171037571629973532.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171037571629973532.html
http://www.jxedt.com/wen/qita/3171037572950851666.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171037572950851666.html
http://gk2wa68uc8ow.yupoo.com/
http://www.jxedt.com/wen/qita/3171037575925202972.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3171037575925202972.html

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[yoqtx(游客)] 发表于[2016-10-14 22:50:54]
yoqtx(游客)http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170666423478648914.html
http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2011/108111.html
http://www.jxedt.com/wen/qita/3170666441510092828.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170666441510092828.html
http://s0eiqucg028eiqu.yupoo.com/
http://www.jxedt.com/wen/qita/3170666466269724726.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170666466269724726.html
http://www.jxedt.com/wen/qita/3170666479315714130.html
http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170666479315714130.html
http://www.jxedt.com/wen/qita/3170666515664076854.html

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[xbfjn(游客)] 发表于[2016-10-13 17:42:02]
xbfjn(游客)http://www.metacafe.com/videos_about/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E8%83%86%E5%80%8D%E6%8A%95%E7%AE%97%E6%B3%95Q952499Qwskmp/
http://www.metacafe.com/videos_about/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%8D%81%E5%B9%B4%E7%BB%8F%E9%AA%8CQ952499Qmegj/
http://www.metacafe.com/videos_about/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E6%80%8E%E6%A0%B7%E6%8A%95%E6%B3%A8%E7%A8%B3%E8%B5%9AQ952499Qswzdg/
http://www.metacafe.com/videos_about/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%AE%9A%E4%BD%8D0Q952499Qscrt/
http://www.metacafe.com/videos_about/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%90%8E%E4%B8%80%E7%A8%B3%E8%B5%9A%E6%96%B9%E6%B3%95Q952499Qbyp/
http://www.metacafe.com/videos_about/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%A8%B3%E8%B5%9A%E8%AE%A1%E5%88%92%E8%BD%AF%E4%BB%B6Q952499Qdcr/
http://www.metacafe.com/videos_about/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%A8%B3%E8%B5%9A%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%BE%A4Q952499Qvzdhl/
http://www.metacafe.com/videos_about/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%8D%95%E9%80%89%E4%B8%80%E4%B8%AAQ952499Qkosos/
http://www.metacafe.com/videos_about/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%8D%95%E9%80%89%E8%B5%B0%E5%8A%BF%E5%9B%BEQ952499Qgril/
http://www.metacafe.com/videos_about/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9123%E8%B7%AFQ952499Qfilqs/

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[brtxa(游客)] 发表于[2016-10-12 19:58:48]
brtxa(游客)http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%E5%88%A9%E9%AB%98%E4%BB%80%E4%B9%88%E4%BB%B7%E6%A0%BC%28Q952499%29ljbg
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%AB%98%E9%A2%91%E5%BD%A9%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%28Q952499%29ort
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%E7%9B%98%E5%9C%A8%E5%93%AA%E9%87%8C%28Q952499%29wujn
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%E5%86%A0%E4%BA%9A%E5%92%8C%E9%AB%98%E8%B5%94%E7%8E%87%28Q952499%29fjn
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%E8%B5%94%E7%8E%87%28Q952499%29nrvz
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E9%A2%84%E6%B5%8B%28Q952499%29gkosw
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6pk%E6%8B%BE%E9%AB%98%E6%89%8B%E8%AE%BA%E5%9D%9B%28Q952499%29ywoqu
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%E9%AB%98%E6%89%8B%E8%AE%BA%E5%9D%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81%28Q952499%29quycg
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E7%8E%A9%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6%E9%AB%98%E6%89%8B%E8%AE%BA%E5%9D%9B%28Q952499%29igy
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%B5%9B%E8%BD%A6pk10%E8%AE%A1%E5%88%92%E4%B8%93%E5%AE%B6%28Q952499%29yxmil

Re:在漫画中识别身边的违章

作者[mlbdg(游客)] 发表于[2016-10-12 12:32:15]
mlbdg(游客)http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%87%91%E6%B2%99%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%99%BB%E5%BD%95%28Q952499%29pmce
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%81%87%E7%9A%84%28Q952499%29mpsu
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%B5%E8%84%91%E7%89%88%28Q952499%29xwmor
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%9C%9F%E5%81%87%28Q952499%29yaei
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%9C%9F%E5%81%87%28Q952499%29kjycf
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%BD%91%E8%B5%9A%E7%9C%9F%E5%81%87%28Q952499%29gds
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E4%B9%B08%E4%B8%AA%E5%8F%B7%E9%83%BD%E8%BF%9E%E6%8C%82%28Q952499%29zdya
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E6%B3%A8%E5%86%8C%E9%80%8118%E5%85%83%28Q952499%29insu
http://www.biomart.cn/product/s?wd=%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9fc%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%B3%A8%E5%86%8C%28Q952499%29cgk
http://www.biomart.cn/product/s?wd=fc%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E5%90%97%28Q952499%29mkbd

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 13:21:42]
原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80f853 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed6e0 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f50e7 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed92f http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c811150 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80ce98 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f2c53 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eee93 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cace http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82098e

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 18:44:15]
原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710504 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de114 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7106b5 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7108d0 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650f14 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c11 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea0c6 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fd35 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651bc7 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef7d1

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 19:07:25]
原创(游客)http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fd844 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fd843 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fd842 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fd841 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fd840 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fd83f http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fd83e http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fd83d http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fd83c http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fd83b
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.