http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[煤矿]井巷作业人员安全规程

作者[孙锡云] 发表于[2009-12-21 9:17:00]

井巷作业人员安全规程

    1、上班前不准喝酒,井巷内不准睡觉,作业时必须穿戴好劳动防护用品。

    2、在井巷纵横交错的矿区作业,下井时要熟悉井巷情况的人带路才准进入。

    3、进洞(竖井、斜井、平巷)作业,应先采取有效的安全措施如敲帮问顶、通风等,做好防止崩蹋、中毒、滑跌等事故的发生。

    4、进洞作业前,组长应向组员交代安全作业注意事项。进洞作业应两人以上,对新职工应有安全作业监护人。

    5、下井(包括老洞)必须采用梯子上下,上下前必须对梯子的安全状况进行仔细检查,上下梯子应每人分开,不准同时上下,要彼此相互关照,要监护新同志的安全。

    6、严禁攀搭运输机车进洞,以免出轨伤人。

    7、开动机械前,必须进行前后检查,发出信号,以免伤人或压断各种管路、线路。

    8、洞内任何电缆(包括照明线路)必须悬挂,接头处绝缘良好。

    9、必须正确使用各种机械设备,不得拆除各种防护设施。

    10、未以许可的非作业人员,不得随便进入巷道。
 • 标签:安全规程 操作规程 
 • 圈子:注安之家 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 14:55:32]
  原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c719 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f52b4 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee977 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823434 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f767c http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5834 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1a6e http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c81129c http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f686b http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0601

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 20:15:01]
  原创(游客)http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df558 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea164 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710acd http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0ec4 http://njseoywj.lofter.com/post/1e634754_c69a411 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64ef92 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef5b0 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f4b0 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652d63 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0e64

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 20:39:37]
  原创(游客)http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde87 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde86 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde85 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde84 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde83 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde82 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde81 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde80 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde7f http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde7e
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.