http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[化工]液化石油气储配站安全技术操作规程

作者[孙锡云] 发表于[2009-7-21 10:18:00]

液化石油气储配站安全技术操作规程

 

    (1)罐区安全管理的任务
   
①对竣工的储槽和管道系统进行检验。
   
②做好储槽投产前的置换工作。
   
③控制储罐的进液量和出液量,并详细记录。
   
④检查储罐和管道的运行状况,如定期记录液位、压力和温度等参数,及时处理设备“跑、冒、滴、漏”和其他异常情况。
   
⑤建立和保管设备技术档案。技术档案的内容包括设备的制造与安装质量证明资料,日常运行记录,定期检验与修理记录等。
   
⑥制定有关规章制度,如岗位责任制等。
    (2)
储罐安全技术操作规程
   
①储罐区的运行管理人员,应经培训考试合格,每班不能少于两人,且在2h内都应有人值班。
   
②不得同时向两台或两台以上的储罐进液,一般也不允许两台储罐同时出液。
   
③每小时至少对罐区巡视检查一次,检查内容包括校对液面高度,核对压力表指示值,检查安全阀铅封是否完好,检查设备和管道有无“跑、冒、滴、漏”等,并认真填写运行记录。
   
④发现液面计或压力表失灵,安全阀铅封损坏等异常情况,均应进行妥善处理,否则不得进行进液或出液作业。
   
⑤发现罐体有裂纹漏气,应立即采取倒罐措施。  
   
⑥在储罐进液或出液作业时,运行人员必须在现场监视。若发现液位超过最高允许警戒标记,应及时查明原因后予以排除。 
   
⑦罐区内的液相管、气相管、热力管、排污管、水管、空气管等,应按规定涂成不同颜色以示区别;在各种阀门上应统一编号挂牌,以防误操作。
   
⑧对罐区的避雷设施,每年都要进行全面检查。遇雷雨天气,不应到储罐的顶部和底部检查。
    (3)
灌装区安全技术操作规程
   
①检查、维修、保养烃泵、压缩机和其他灌装机械,确保灌装设备处于完好状态。
   
②监测车间内空气中液化石油气浓度,保持良好通风。
   
③严格控制灌装量,严禁超装。
   
④各种灌装设备,均应由经过培训考试合格的人员操作。
   
⑤建立岗位责任制,加强对各种灌装设备的维修、保养,消灭“跑、冒、滴、漏”现象。
   
⑥安装液化石油气浓度自动报警器,随时监测液化石油气的浓度;一旦达到报警浓度,立即加强通风换气。
   
⑦尽量选用操作方便、余气量少的灌装接头,以及有自动切断装置的专用台秤。
   
⑧严格执行重瓶复核制度,若发现超装必须及时妥善处理。

 • 标签:操作规程 安全规程 
 • 圈子:注安之家 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 11:46:00]
  原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f3027 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee5d2 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822c25 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820c30 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f919a http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c574 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f739c http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812fe4 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823c81 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8245ff

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:08:00]
  原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed4a1 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c707424 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef41d http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed0e7 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64eedf http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea13b http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64ff39 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de5de http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea0c0 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddc10

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 17:36:08]
  原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d935a http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9359 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9358 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9357 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9356 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9355 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9354 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9353 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9352 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9351
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.