http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

总经理安全生产责任制

作者[孙锡云] 发表于[2008-8-28 23:16:00]

总经理安全生产责任制

 

1、贯彻执行安全生产、劳动保护的法律法规及有关政策,协助董事长抓好安全生产工作,对本单位的安全生产负责,全面落实安全生产工作,负责检查督促各部门的执行情况。

2、负责落实董事长或董事会布置的各项安全生产工作,直接领导安委会做好各项安全生产工作。

3、要计划、布置、检查、评比和总结生产工作时,同时计划、布置、检查、评比和总结安全生产工作。

4、督促和组织本单位员工的安全教育教训和安全生产应急救援演练。

5、组织和督促定期进行安全生产检查,及时消除事故隐患。

6、负责安全生产管理机构的配备和设置,并对他们的工作进行考核。

7、受董事长的委托,主持安全生产会议,分析、研究和解决安全生产中的重大问题。

8、定期向安监部门报送事故统计报表。

9、发生安全生产事故后,要及时报告,并迅速赶到现场,采取有效措施,组织抢救。

10、负责安全生产的考核奖惩,表扬好的,批评差的,并兑现奖惩

Re:特炒步毁科揭忍撬晕儋

作者[li6418(游客)] 发表于[2017-2-21 18:19:24]
li6418(游客)http://www.ptfc123.com/archive.php?aid=34885
http://www.ptfc123.com/archive.php?aid=34886
http://www.ptfc123.com/archive.php?aid=34887
http://www.ptfc123.com/archive.php?aid=34888
http://www.ptfc123.com/archive.php?aid=34889
http://www.ptfc123.com/archive.php?aid=34890
http://www.ptfc123.com/archive.php?aid=34891
http://www.ptfc123.com/archive.php?aid=34892
http://www.ptfc123.com/archive.php?aid=34893
http://www.ptfc123.com/archive.php?aid=34894

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 11:51:48]
原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5243 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f057f http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed6b9 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ecbc8 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c821893 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820abd http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822a1d http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5f20 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eee9d http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823ca4

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:13:26]
原创(游客)http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de68b http://njseoywj.lofter.com/post/1e634754_c69a3d4 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de435 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652de0 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de3d3 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711725 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7113a3 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652ded http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9e42 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed30c

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 17:41:52]
原创(游客)http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ecbd8 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ecbd7 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ecbd6 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ecbd5 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ecbd4 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ecbd3 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ecbd2 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ecbd1 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7e8 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec7e7
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.