http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

班组长安全生产责任制

作者[孙锡云] 发表于[2008-8-23 17:41:00]

班组长安全生产责任制

1、班组长是班组生产的直接指挥者,是班组安全生产的第一责任人,对班组的安全生产全面负责。

2、负责本班组人员的安全教育培训。学习有关的法规法规、政策和安全生产操作规程,指导员工正确使用安全防护设施和劳动保护用品,提高班组人员的安全意识和自护意识。

3、认真执行交接班制度,进行班前班后的安全检查工作,做好班组的自检工作,不违章作业和冒险指挥,有权禁止班组人员的违章作业,自觉接受安全生产管理人员的监督检查。对上级的违章指挥应提出建议,有权拒绝。

4、开好班组会,总结前一段的工作,布置下步的任务,提出安全生产应注意的事项和要求。

5、要经常对使用的设备、防护用品和作业环境进行检查,发现问题及时解决或向上级部门报告。

6、遇到不安全的异常情况时,应及时检查或者暂时停产进行检查,并向上级部门或分安全生产负责人报告。待情况查明后,确定无异常时方能进行作业。

7、发生安全生产事故时,要保护好现场,并立即上报车间。

8、责任目标:班组人员安全教育率100%,交接班制度执行率100%,安全检查执行率100%,班组安全会议制度执行率100%,杜绝违章指挥和违章作业,确保本班组无安全生产事故发生。

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 14:16:22]
原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8112e0 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1b33 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8141f3 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5195 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8240e9 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8113d2 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7434 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7fa0e6 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c814d14 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f477c

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 19:34:35]
原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710782 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651005 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710669 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9e83 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de036 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650fc1 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710a52 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f0ac http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ded7e http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710463

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 19:59:56]
原创(游客)http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea829 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea828 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea827 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea826 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea825 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea824 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea823 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea822 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea821 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea820
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.