http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

原创诗歌:安全盾牌 

作者[孙守仁] 发表于[2014-9-2 9:41:00]

 

安全盾牌
——写在《安全生产法》通过时
“安全生产法”
是对生命敬畏
又是安全的杀手锏
谁要踩这条红线
如同踩地雷一样
后果可想而知

安全法横扫所有违章
给员工创造安全环境
生产在安全轨道前行
人的生命和财产
才有保证
这部法律是生命乐章

法律在于落实
千万不能当成花瓶
跟其它法律一样
身体力行不走样
是保护劳动者的
安全盾牌

 • 标签:安全诗歌 
 • Re:原创诗歌:安全盾牌

  作者[孙守仁] 发表于[2014-9-4 6:41:25]
  孙守仁抓教育和落实。

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:07:46]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b7222 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b7221 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b7220 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b721f http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b721e http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b721d http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b721c http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b721b http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b721a http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b7219

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:41:19]
  原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c43 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710a6e http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de67f http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eeaf4 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eeb67 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edfcb http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edf8d http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed19e http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fa25 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9ec8

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:18:10]
  原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812cfe http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5f46 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8027d8 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed943 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ef167 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee199 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c824291 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c815570 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c585 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7c02
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.