http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

原创诗歌:我跟安全有个约定

作者[孙守仁] 发表于[2014-1-15 19:24:00]
你的名字 
如雷贯耳
你的出镜率
如此的高
不是你有什么
特殊之处
而是你与千家万户
密不可分
一旦失去你
那将是什么样的局面
不难设想
没有国泰民安
没有大吉大利
那将是怎样的结局
你说跟我们要有个约定
警钟长鸣
端正行为
手指口念
规规矩矩
彻底甩掉违章的习惯
把每个动作做得完美
你就会翘起拇指
把约定兑现
就会如此安宁


 • 标签:安全诗歌 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:08:45]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b69e4 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b69e3 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b69e2 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b69e1 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b69e0 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b69df http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b69de http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b69dd http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b69dc http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3b69db

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:42:16]
  原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edfe8 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ede29 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de218 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea142 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f442 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea0a7 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711369 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f161 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eeb73 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7114b6

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:19:09]
  原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820946 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb4d2 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c85a http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eee3b http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812ecd http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f84fc http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823c4e http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f46b0 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f619e http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8243ec
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.