http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

矿长(原创诗歌)

作者[孙守仁] 发表于[2010-7-20 7:16:00]

    矿长

你跟我没什么两样

脸是黑的嗅着煤香

双眸透着喜悦的光

不分白昼 不分四季

在四块石头夹块肉的井巷里

 

呵呵,石头也会发脾气

张着血盆大嘴

发疯般地咆哮着

妄图吞噬黑哥们的命

有你在,没有过不去的火焰山

 

瓦斯也会欺软怕硬

难道就束手无策

你没上圈套识破了陷阱

而是像蚕食一样

牵着瓦斯的鼻子走

 

井温比伏天还伏天

别说干活就是呆着浑身冒汗

汗淋漓不下火线

你用无声的语言

书写本色人生

 

你同窑哥们同入井升井

有福同享有难同当

有危险谁也跑不掉

老窑皮竖起大姆指

黑哥们兄弟就是这样子的

(写于2010.7.19日晚)

 • 标签:安全诗歌 
 • Re:矿长(原创诗歌)

  作者[孙守仁] 发表于[2010-7-20 8:55:47]
  孙守仁呵呵!这样的矿长知多少?!

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:16:40]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38673c http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38673b http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38673a http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386739 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386738 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386737 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386736 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386735 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386734 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386733

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:51:29]
  原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f120 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed3a6 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6dea15 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f959 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea0ce http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650026 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71178b http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fdf2 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c707487 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6debe5

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:27:53]
  原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8e70 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee932 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee5b2 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8153d2 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f440d http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f2ee8 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820d45 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f2e04 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c994 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80f5bb
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.