http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

安全谚语(原创)

作者[孙守仁] 发表于[2009-9-1 6:10:00]

安全工作最重要

时时刻刻注意到

电焊气焊勤检查

事故萌芽早铲掉

高空作业危险大

绳索保险腰间挂

大件起吊指挥好

疏乎一点命难保

抡锤敲打看四周

不然就会事故出

女工发辫要扎好

头发被绞不得了

工作眼镜随时戴

铁屑飞起眼刺坏

打眼不能戴手套

旋转起来手指掉

八条必须牢牢记

安全生产有保证

 • 标签:安全诗 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:19:03]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384c07 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384c06 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384c05 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384c04 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384c03 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384c02 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384c01 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384c00 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384bff http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384bfe

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:53:46]
  原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650dc8 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fbb6 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710567 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fbe8 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651a80 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7075d9 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edf29 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7106ba http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea0e4 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddc61

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:30:15]
  原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5b0f http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820b88 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee53d http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e8b6c http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee02d http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f518f http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed905 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee660 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8242ad http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f46ca
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.