http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

我最想看到什么(原创) 

作者[孙守仁] 发表于[2009-7-30 5:24:00]
            漆黑漆黑的千尺井下
   难得一次小憩
   十几条汉子围拢在一起
   谈天论地
   粗犷的笑声
   把沉睡的太阳石搅醒
 
   大胡子问眯缝眼
   你升井后
   最想看到什么
   眯缝眼玩起了深沉
   东瞅瞅 西望望
   一副溢于言表的神情
 
   二狗子捂着嘴巴
   险些喷出声来
   那还用问
   当然是妈妈哩
   眯缝眼轻轻地摇摇头
   从未有过这样高兴
 
   三秃子凑近眯缝眼
   嘻嘻——
   准是小酒馆的“一枝花”
   眯缝眼轻轻地摆摆手
   圆圆的脸庞
   缀满了豪情万丈
 
   大胡子心领神会
   双手做成个太阳状
   刹那间,汉子们仰起了头颅
   好像 好像看到了
   日头里的蕴意
            无穷 
 • 标签:安全诗歌 
 • Re:我最想看到什么(原创)

  作者[孙守仁] 发表于[2009-7-31 7:40:20]
  孙守仁我当过矿工,对升井后的矿工最有体会,他们最想看到的是太阳!其因是地下作业,没有太阳,只有一盏矿灯照亮!

  Re:我最想看到什么(原创)

  作者[fenglan818] 发表于[2009-8-1 19:32:39]
  fenglan818震撼

  Re:我最想看到什么(原创)

  作者[fenglan818] 发表于[2009-8-1 19:32:51]
  fenglan818震撼

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:19:34]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384a3b http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384a3a http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384a39 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384a38 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384a37 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384a36 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384a35 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384a34 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384a33 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c384a32

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:54:17]
  原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711758 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed17b http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710369 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9f95 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64efa2 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6deb10 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df34a http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652c94 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef4cb http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddbdb

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:30:43]
  原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820d40 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80dd75 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80dc7c http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8e3c http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7b73 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f75eb http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1bac http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee347 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0735 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f740b
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.