http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

原创诗歌:温总理隔海一瞥 

作者[孙守仁] 发表于[2009-5-13 6:07:00]
                  温总理隔海一瞥
——5月8日,温总理在厦门考察工作时隔海一瞥

    你站在金色的海滩上
    隔海眺望美丽的台湾岛
    等待,足足等待了60年
    双眸闪着深情的目光
    大海的波涛书写着蓝色的诗行

    目光穿越时空,穿越历史
    你站在海滩上静静地等待
    海风吹拂你的花白头发
    海峡两岸百姓想要说的话
    大海替你表白得一清二楚

    哗——哗——哗——
    大海打着节拍倾吐心里话
    台湾与大陆仅隔狭窄的海峡
    同码着汉字高唱着大中华
    脸上的微笑是你最好的回答

    近了,近了,离台湾岛
    仅有,仅有一步之遥
    大海一遍又一遍奏起欢乐颂
    使把劲,再使把劲
    眼看历史大船就摇到了对岸

    海风吹拂你的头发
    耳畔飘来了阵阵琴声
    你仍静静地站在海滩上
    目光伸向大海的另一方
    定格你深情的一瞥
        (写于2009.5.11)
 • 标签:诗歌 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:20:42]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3838f6 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3838f5 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3838f4 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3838f3 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3838f2 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3838f1 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3838f0 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3838ef http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3838ee http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3838ed

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:55:20]
  原创(游客)http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de1a6 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650cd3 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652e78 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710a82 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f04c http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fc22 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ede42 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0cae http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddb39 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fe76

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:31:44]
  原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8111a3 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0906 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7fa0fe http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820b74 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80dd1d http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f6826 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f19be http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80daf6 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c81400e http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820b29
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.