http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

原创杂谈:重大隐患分级管理的意义

作者[孙守仁] 发表于[2009-1-12 7:19:00]
    从《中国安全生产报》获悉:近日是,湖北省出台《湖北省重大危险源安全监督管理暂行规定》,对隐患做了科学界定,即:隐患分为一般隐患和重大隐患,其中重大危险品分四级:一级重大隐患是可能造成特别重大事故的隐患。二级重大隐患是可能造成重大事故的隐患,三级隐患是可能造成较大事故隐患,四级隐患是可能造成一般事故的隐患。对于10天以上不能完成整改的一般隐患,纳入四级重大隐患管理。笔者认为,重大隐患分级管理,有几大好处:一是科学管理隐患。按照隐患程度,分清轻重缓急,避免胡子眉毛一把抓。二是摸清隐患底数,打有准备之仗,避免盲目性。三是坚持重点论,紧紧抓住可能造成重大事故隐患,有效遏制重大事故的发生。四是利于隐患分级负责,各负其责,有条不紊地治理隐患,避免责任不清,推诿扯皮。五是利于对隐患排查,加强隐患处理。总之,重大隐患分级管理,避免胡子眉毛一把抓, 集中力量消除隐患,保证安全生产!

 

 • 标签:杂感 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:02:55]
  原创(游客)http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fcfdb http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fcfda http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fcfd9 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fcfd8 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fcfd7 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fcfd6 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fcfd5 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fcfd4 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fcfd3 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c3fcfd2

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:36:34]
  原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7117c8 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eeae5 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c65188f http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64ef64 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650e44 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef6fd http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c707531 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de502 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddaff http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef74d

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:13:15]
  原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0881 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb3ca http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812ed1 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eccf5 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee702 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8239c4 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7efecd http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c47f http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f74d4 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cb4d
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.