http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

原创诗歌:矿灯姑娘 

作者[孙守仁] 发表于[2008-11-18 8:53:00]

         

接过灯牌扫一眼

火辣辣秀眸直逼窗口外

二黑好似被蝎子蜇了一样

忙捂左脸那块疤

无地自容头垂下

 

她边递矿灯边数落

自己违章却嫌矿灯破

瞪大眼睛仔细瞧

若是矿灯有问题

宁可当月工资赔给你

 

给俺挑个亮亮的

馒头趴在窗口往里望

喂!你不是想找女婿吗

看俺中意不中意

哼!谁找个干活毛愣的

 

猴子嬉皮笑脸挤过来

哟哟哟!美事也有俺一份

她佯装生气瞥一眼

谁不知道你是三队的

全矿安全生产最差的

 

毛头小子瞎起哄

扯着嗓子直嚷嚷

柱子是俺队安全最棒的

窗口飞出银铃一串串

谁安全好我就嫁给谁

 

利用工余走班串队

笔记本记着违章的

利用发灯时间做工作

既管发灯又爱管“闲”事

她是“三八”班里扛旗的

   (写于2008.11.15)

 • 标签:安全诗歌 
 • Re:原创诗歌:矿灯姑娘

  作者[孙守仁(游客)] 发表于[2008-11-19 6:22:43]
  孙守仁(游客)每天下井前都要支领一盏灯,同矿灯姑娘打交道。这首诗是矿灯姑娘的真实写照!

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:22:06]
  原创(游客)http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdf63 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdf62 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdf61 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdf60 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdf5f http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdf5e http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdf5d http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdf5c http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdf5b http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdf5a

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:56:45]
  原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f6fe http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f10e http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71086d http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de798 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eeb8a http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df237 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650e78 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650d67 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711399 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de840

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:33:09]
  原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c9f2 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8216ff http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f72a4 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c814354 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8f08 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f4fb9 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823cde http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1b36 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cd9c http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8245dc
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.