http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

原创诗歌:目光 

作者[孙守仁] 发表于[2008-8-8 13:07:00]

   

    世界上有哪座城市
    能吸引如此众多的目光
    自然是中国首都——北京
    29届奥运会的主办城
    装扮得如此神秘与漂亮
    喜迎八方来客四海宾朋

    焦急地盼呀 苦心地等呀
    只等到开幕那一刻
    快蹦出胸膛的心啊
    仍在屏息呼吸
    终于等来了最神圣的时刻——
    8月8日20时

    点燃圣火的仪式
    或许有多种猜测与议论
    依我看
    有文明古国的传统
    再融进现代元素的高科技
    那便是龙的图腾

    谁说北京是个封闭的古城
    她早早与国际接轨
    百闻不如一见
    各国的政要的目光
    吸引到鸟巢
    定格在世界经济文化的中心——北京

    抛弃敌视的目光吧
    四海皆兄弟
    改变有色的目光吧
    真诚会见五洲宾朋
    开放的中国
    频频向世界各国挥手

    与其说是运动健儿的竞技
    不如说植下和平的良种
    人与人平等与友爱
    国与国是宾朋
    好比是兄弟姐妹一样
    没有领导与被领导之分

    和所有奥运会举办城市一样
    缩短各国人民之间的距离
    像走亲戚一样
    亲上加亲
    世界人民的目光聚集这里
    因为北京传播着大爱的信息
     (写于2008.8.8)

 • 标签:诗歌 老孙侃安全 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:22:49]
  原创(游客)http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd7b5 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd7b4 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd7b3 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd7b2 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd7b1 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd7b0 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd7ae http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd7ad http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd7ac http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd7ab

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:57:30]
  原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650089 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64eecf http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c707637 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fc31 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6dde7f http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eeb97 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eeb2d http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6dde30 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de07c http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7103a2

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:33:53]
  原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c802727 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8239df http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8243a7 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0673 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812e22 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb6b8 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823af9 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee04f http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f6969 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee7d7

  Re:粟吻毙糜弦永酒诿佳装

  作者[wu6159(游客)] 发表于[2017-2-21 18:59:13]
  wu6159(游客)http://www.salqu.com/sell/show-1808545.html
  http://www.salqu.com/sell/show-1808543.html
  http://www.salqu.com/sell/show-1808541.html
  http://www.salqu.com/sell/show-1808539.html
  http://www.salqu.com/sell/show-1808537.html
  http://www.salqu.com/sell/show-1808534.html
  http://www.salqu.com/sell/show-1808533.html
  http://www.salqu.com/sell/show-1808531.html
  http://www.salqu.com/sell/show-1808529.html
  http://www.salqu.com/sell/show-1808527.html
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.