http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

原创诗歌:开在地层深处的花

作者[孙守仁] 发表于[2008-7-24 4:39:00]

 五彩缤纷的花朵
 把生活装扮得如此妖娆
 那是造物主赐予人类的礼物
 都说花是有生命的
 耳鼓却传来了花的声音
 
 人类离不开花朵
 花朵陪伴着人生
 不管是在黄沙滚滚的沙漠
 还是在白雪皑皑的峰峦
 都可以嗅到花的芬芳
 
 可曾有谁看到
 在那深千米的井下
 竟能觅到别样的花朵
 沁人肺腑的花香
 却醉倒了走窑汉
 
 见不到阳光和雨露
 更没有生存花的土壤
 四周都是石头和煤炭
 若是寻觅到花的海洋
 怕不是天方夜谭
 
 一层层被石头包裹着的煤炭
 做了亿几千年的美梦
 竟然被炮声隆隆
 或综采机械的吞噬声
 将梦搅得支离破碎
 
 刹那间无数朵黑牡丹花
 在深深的地层里绽放
 一蔟蔟,一朵朵,争奇斗艳
 走窑汉的脸上
 缀满幸福的花儿
 
 看见了看见了
 煤花竞相开放别有一番景象
 在走窑汉的心里
 那是世界上最烂漫的花儿
 原来那花儿是汗水的结晶
     (写于2008.7.21)

 • 标签:安全诗歌 散文 
 • Re:原创诗歌:开在地层深处的花

  作者[孙守仁(游客)] 发表于[2008-7-29 7:58:24]
  孙守仁(游客)世界上最美的花,莫不过汗花了!

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:23:04]
  原创(游客)http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd726 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd725 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd724 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd723 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd722 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd721 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd720 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd71f http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd71e http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cd71d

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:57:45]
  原创(游客)http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de90e http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de723 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710658 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df559 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f68f http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fcc4 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f554 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7074b7 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fd9d http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fc53

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:34:07]
  原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822c00 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb4f8 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8239a9 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8219f9 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820d9c http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb688 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8232a8 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820989 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed973 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c80271b
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.