http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

在二尺煤层穿行

作者[孙守仁] 发表于[2007-10-20 11:44:00]

                

 

那是能熔铁的煤

只可惜太薄太薄

站立是我最大的奢侈

我只能像动物一样在煤层中爬行

 

别嫌煤长得薄又瘦

那是金子,岂能扔掉

尽管厚煤层日产千吨万吨

但再薄的煤层也不糟净

 

突然落下一块矸石

隔断了上下通道

困难岂能吓倒做窑的

薄煤层里炮声鸣

 

日月更迭

仍没走出薄煤层的诱惑

因为,我是个淘金者

几回甜梦被笑醒

 

如今我老迈了

接替我的是一批年轻后生

他们仍像我一样

在二尺煤层中穿行

           (写于2007年10月18日)

 • 标签:诗歌 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:24:03]
  原创(游客)http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cc1ea http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cc1e9 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cc1e8 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cc1e7 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cc1e6 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cc1e5 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cc1e4 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cc1e3 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cc1e2 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cc1e1

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:58:49]
  原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f5ac http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fc2d http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c707563 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df2b6 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df4d1 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df4e5 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef49b http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ede2a http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650f96 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df431

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:35:08]
  原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eff56 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823d89 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee88a http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7604 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ecb8b http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ecc53 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f906d http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8244a2 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f6000 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f911a
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.